ކ. މާލެ
|
16 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 15:06
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑާއި ބްރައިޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑާއި ބްރައިޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ބްރައިޓަން ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑުން ގަދަ ހަތަރަކަށް
 
ބްރައިޓަންގެ މައްޗަށް ޔުނައިޓެޑުން ކުރިހޯދީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބްރައިޓަން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ލީގު ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މި ހާފުގައި ލަނޑު ޖަހަން އެންމެ ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނީ ބްރައިޓަންގެ ޔަކޫބް މޯޑާއަށެވެ. އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާގެ ހުރަހަކަށްވީ ޔުނައިޓެޑުގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާއެވެ. މި ހާފުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯއަށްވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑުން ލީޑު ނެގީ ދެވަނަ ހާފުގައެވެ. ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަވަނަ މިނެޓުގައި ޔުނައިޓެޑުން ލީޑުނެގިއިރު، މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ، ރޮނާލްޑޯއެވެ. މިއީ ސްކޮޓް މެކްޓޮމިނޭގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ނުވަވަނަ ލަނޑެވެ.

މެޗުގެ 55 ވަނަ މިނެޓުގައި ބްރައިޓަންއަށް އިތުރު މައްސަލަތަކަކާއި ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. އެއީ ޔުނައިޓެޑްގެ އެންތަނީ އެލަންއަށް ކުރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެން ބްރައިޓަންގެ ޑިފެންޑަރު ލެވިސް ޑަންކް އަށް ވަނީ ރަތް ކާޑު ދައްކާ ދަނޑުން ފޮނުވާލާފައެވެ. ޑަންކަށް ރަތްކާޑު ދައްކާފައިވަނީ ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

ބްރައިޓަންގެ ކުޅުންތެރިއަކު މަދުވުމުގެ ފައިދާ ނަގާ ޔުނައިޓެޑުން ބްރައިޓަންގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލިއިރު، ޔުނައިޓެޑަށް ލީޑު ފުޅާކުރަން އެންމެ ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނީ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސްއަށެވެ. އޭރިއާ ތެރެއިން މުޅިން ހުސްކޮށްލާފައި ރޮނާލްޑޯ ފެނާންޑޭސްއަށް ޖައްސާލި ބޯޅަ އޭނާ ފޮނުވާލި ނަމަވެސް ބްރައިޓަންގެ ކީޕަރު ވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބުކުރި ދެވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ފެނާންޑޭސްއެވެ. މިއީ ޕައުލް ޕޮގްބާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ލީގު ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ޔުނައިޓެޑް ޖެހިލީ ކުޅުނު 25 މެޗުން ލިބުނު 43 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. ކުރިން ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑުން މިހާރު ފަސްވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 25 މެޗުން ލިބުނު 41 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. ހަވަނައިގައި އޮތީ 22 މެޗުން 39 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން އާސެނަލްއެވެ. އެހެންކަމުން މެޗު ހަމަކޮށްގެން ގަދަ ހަތަރަކަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު އާސެނަލްއަށް އެބައޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް