ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 20:21
ޔުނައިޓެޑުގެ އެގްޒެކްޓިވް ވައިސް ޗެއާމަން ކަމުން ވަކިވި އެޑް ވުޑްވާޑް
ޔުނައިޓެޑުގެ އެގްޒެކްޓިވް ވައިސް ޗެއާމަން ކަމުން ވަކިވި އެޑް ވުޑްވާޑް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ވުޑްވާޑް މަގާމުން ވަކިވުން
ޔުނައިޓެޑުގެ މަގާމުން ވުޑްވާޑް ރަސްމީކޮށް ވަކިވެއްޖެ
 
ޔުނައިޓެޑުގެ އައު ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ރިޗާޑް އާނޯލްޑް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި
 
އިސްތިއުފާދޭން ނިންމިކަން ވުޑްވާޑް އިއުލާންކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ އެގްޒެކްޓިވް ވައިސް ޗެއާމަނުގެ މަގާމުން އެޑް ވުޑްވާޑް ރަސްމީކޮށް ވަކިވެއްޖެއެވެ.

މަގާމުން އިސްތިއުފާދިނުމަށް ނިންމިކަން ވުޑްވާޑް އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާންކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއާއެކު މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަސް ނިމުމާއެކު ވުޑްވާޑް ވަނީ ރަސްމީކޮށް މަގާމުން ވަކިވެފައެވެ. އަދި އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ކުލަބު ސީއީއޯގެ މަގާމަށް ރިޗާޑް އާނޯލްޑް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ މަގާމުން ވުޑްވާޑް ރަސްމީކޮށް ވަކިވިއިރު، މީގެ ކުރިންވެސް ވުޑްވާޑުގެ ނުފޫޒާ ހެދި ޔުނައިޓެޑް ގޯސް މިސްރާބަކަށްދާތީ، އެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާދިނުމަށް ވުޑްވާޑަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރު ޔޫރަޕުގެ ނަން މަޝްހޫރު 12 ކުލަބެއް ގުޅިގެން އުފެއްދި ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް ހިމެނުމާއެކު، އެ ކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އިތުރަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

މަގާމުން ވަކިވާން ނިންމިކަން ހާމަކުރެއްވުމަށްފަހު ވުޑްވާޑް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ 16 އަހަރު ޔުނައިޓެޑަށް ކޮށްދިން ޚިދުމަތާ ދޭތެރޭ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ފަސޭހަ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ގިނަ އަހަރުތަކަކަށްފަހު ވުޑްވާޑް ޔުނައިޓެޑާ ދުރަށްދާއިރު، އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު މެލްކަމް ގްލޭޒާއަށް ޔުނައިޓެޑް ގަތުމަށް 2005 ވަނަ އަހަރު ލަފާދިނީ ވުޑްވާޑެވެ. ގްލޭޒާގެ ފަރާތުން ޔުނައިޓެޑަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވުޑްވާޑް ޚިދުމަތްކުރަން ފެށީ މާލީ ގޮތުން ލަފާދޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެކަމަކު ފަހުން 2007 ވަނަ އަހަރު ޔުނައިޓެޑުގެ ކޮމާޝަލް އަދި މީޑިއާ ކަންތައްތަކުގެ އެންމެ އިސް ވެރިއެއްގެ ޒިންމާއާ ވުޑްވާޑް ވަނީ ހަވާލުވެފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން 2012 ވަނަ އަހަރު ޔުނައިޓެޑުގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި ހުރި ޑޭވިޑް ޖިލް ރިޓަޔާކުރުމުން، އެ މަގާމަށް ވުޑްވާޑް އައްޔަންކުރިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ މަގާމުން ވުޑްވާޑް ވަކިވިއިރު، އެ ޓީމުގެ ވެރިޔާ ގްލޭޒާއަކީ ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ލީގުގެ މޭސްތިރިއެކެވެ. އެގޮތުން އެ ލީގުގެ ވައިސް ޗެއާމަނުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
50%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް