ކ. މާލެ
|
25 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 08:06
ޖޯން އެފް ކެނެޑީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި މީހަކު ކިޔުގައި ޖެހިގެން
ޖޯން އެފް ކެނެޑީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި މީހަކު ކިޔުގައި ޖެހިގެން
ރޮއިޓަރސް
ކްރިސްމަސް ބަންދާދިމާކޮށް ފްލައިޓްތައް ކެންސަލް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާ ގުޅިގެން ކްރިސްމަސް ބަންދާދިމާކޮށް 4000ށް ވުރެ ގިނަ ފްލައިޓް ކެންސަލްކޮށްފި
 
އެންމެގިނައިން ފްލައިޓްތައް ކެންސަލްކުރަމުން އަންނަނީ އެމެރިކާއިން
 
ކްރިސްމަސް ދުވަހަށް ޝެޑިޔުލްކޮށްފައިވާ ފްލައިޓްތަކުގެ ތެރެއިން 1404 ފްލައިޓް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައި
 
ހުކުރު ދުވަހު އެކަނިވެސް 2314 ފްލައިޓް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައި

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެތުރެމުން އަންނައިރު ކްރިސްމަސް ބަންދާދިމާކޮށް މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން 4000ށް ވުރެ ގިނަ ފްލައިޓް ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ.

ފްލައިޓް ޓްރެކިންގ ވެބްސައިޓެއް ކަމުގައިވާ ފްލައިޓް އެވެއަރ.ކޮމް އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ޑާޓާތަކަށް ބަލާއިރު މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކި އެއަރލައިން ތަކުން ހުކުރު ދުވަހު އެކަނިވެސް 2314 ފްލައިޓް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. ވެބްސައިޓުން ފެންނަންހުރި ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ކްރިސްމަސް ޑޭއަށް ޝެޑިޔުލްކޮށްފައިވާ ފްލައިޓްތަކުގެ ތެރެއިން 1404 ފްލައިޓް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ.

އެންމެގިނައިން ފްލައިޓްތައް ކެންސަލްކުރަމުން އަންނަނީ އެމެރިކާއިންނެވެ. އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގައި ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި ފެންނަމުންދާ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެމެރިކާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ފެންނަމުންދާ ކޭސްތަކުގެ 90 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތަށް ބަލާލާއިރު ގިނަ ސެކްޓަރ ތަކެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްޓާފުން ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ސްޓާފުންގެ ދަތިކަން އަންނަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވެ.

ފްރާންސް އާއި އިޓަލީގައި އަންނަނީ ރިކޯޑް މިންވަރަަކަށް މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް