ކ. މާލެ
|
22 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 14:29
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
ރޮއިޓަރސް
އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް ފެތުރޭ މިންވަރު
އޮމިކްރޯންގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެ، އެއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ އައު ޕްލޭނެއް އެމެރިކާއިން އިއުލާންކޮށްފި
 
ވެކްސިން ނުޖަހާ މީހުންނަށް ބަންދުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެ
 
1000ށް ވުރެ ގިނަ އަސްކަރީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާއި ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން ވަނީ ނެރެފައި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބުމުގެ ސަބަބުން އޮމިކްރޯންގެ ކޭސްތައް އެމެރިކާގައި އިތުރުވެފައިވާތީ، އެކަމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ގޮތުގެ އައު ޕްލޭނެއް އެމެރިކާއިން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މި ޕްލޭން އިއުލާންކުރެއްވީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންއެވެ. އެގޮތުން ވެކްސިން ޖެހުން އިތުރުކޮށް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ކަންކަން އިތުރުކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮމިކްރޯންއާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ގޭގައި ތިބެގެން ކޮވިޑްގެ ޓެސްޓް ހަދާލެވޭ އިންތިޒާމް އަންނަ ޖެހުއަރީން ފެށިގެން ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ބައިޑެން ވަނީ ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި ފަރާތްތަކަށް އިންޒާރެއް ވެސް ދެއްވާފައެވެ. ބައިޑެން ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި ކަންބޮޑުވާންވީ ބޮޑު ސަބަބެއްވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކްރިސްމަސް އަދި އައު އަހަރާ ގުޅިގެން އަންނަ ބަންދުތަކުގައި އެއްވެގެން ހަރަކާތްތައް ބޭއްވޭނީ ހަމައެކަނި ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިޑެން ވިދާޅުވީ މިއީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަސް ނޫން ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް 200 މިލިއަން މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމެރިކާ އޮތީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށެވެ.

ބައިޑެން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވަނީ އެމެރިކާގައި އޮމިކްރޯންގެ ކޭސްތައް ފެންނަން ފަށައި، ސިއްހީ މާހިރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު ބައެއް ސިޓީތަކުގައި އާންމުންގެ ރައްކަލަކަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ވެކްސިނަކީ މަޖްބޫރު އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނިކޮށެވެ.

ބައިޑެން ވިދާޅުވީ ވެކްސިން ނުޖަހާ ތިބި މީހުންގެ ކޮންމެ ހަތަރު މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކަކީ މިކަމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު މީހެއް ކަމަށާއި، ބައެއް މީހުންނަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ޖެހޭއިރު ބަލީގައި މަރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިނާ ދެކޮޅުކަން ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެސް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ބައިޑެން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން އެމަރޖެންސީ މެނޭޖްމަންޓް އެޖެންސީން ވެކްސިން ޖަހާނެ އިތުރު ސެންޓަރުތަކާއި ޓެސްޓް ކުރާނެ ކްލިނިކްތައް ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ކޮވިޑް އެންމެ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ނިއުޔޯކް ސިޓީގައި ވެސް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެވިގެން މިކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި މި މަސައްކަތުގައި 1000ށް ވުރެ ގިނަ އަސްކަރީ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންނާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން ނެރެފައިވެއެވެ. އެމީހުން އެހީތެރިވެދޭނީ ކޭސްތަކުގެ ލޯޑް ގިނަ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް