ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 08:44
ލީޑްސް އާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ލީޑްސް އާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ލީޑްސް ބަލިކޮށް އާސެނަލަށް ހަތަރުވަނައިގައި ލީޑެއް
އާސެނަލް މޮޅުވީ ލީޑްސް އަތުން 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީ 32 ޕޮއިންޓާއެކު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް އާސެނަލުން ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވީ ލީޑްސް އަތުން 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި އާސެނަލުން ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ތިން ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި އަލެކްސަންޑަ ލަކަޒޭޓް ދިން ބޯޅައަކުން އާސެނަލަށް ލީޑު ނަގައިދިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ގަބްރިއެލް މާޓިނެއްލީއެވެ. އަދި މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނެޓުގައި ގްރޭނިޓް ޝާކާ ދިން ޕާހަކުން މާޓިނެއްލީ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި، އާސެނަލުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

ދެން މި މެޗުގައި އާސެނަލުން ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބުކާޔޯ ސަކާއެވެ. މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ޕެނަލްޓީއަކުން ރަފިނިއާ ލީޑްސްއަށް ލަނޑެއް ޖަހައިދީފައިވަނިކޮށް، ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އަރައި އެމީލް ސްމިތު ރޯވް ވަނީ އާސެނަލުގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި އާސެނަލް އޮތީ ކުޅުނު 18 މެޗުން ލިބުނު 32 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ފަސްވަނައިގައި އޮތް ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ނޮރިޗް ސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް މެޗު ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފަސްކުރިއިރު، އެ ޓީމަށް 17 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 28 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް