ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 12:00
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ކ. ތުލުސްދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ކ. ތުލުސްދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން
ޕީޕީއެމް
އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ބޭރުވާން ޖެހޭކަމަށް ނަޝީދު ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ
 
އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ބޭރުވާން ޖެހޭކަން ރައީސް ނަޝީދުގެ ޓުވީޓުން ސާފުކަމަށް ވިދާޅުވި

އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ބޭރުވާން ޖެހޭކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޤަބޫލުފުޅުކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކ. ތުލުސްދޫއަށް ވަޑައިގެން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ވާހަކަ ދައްކަވާ ޔާމީން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އައުޓް ކަމަށް ނުބުނެވޭނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއޭ ޖަހާފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޚުދު އެމަނިކުފާނު ވެސް އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ބޭރުވާން ޖެހޭކަން ކަމަށް ޤަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ބޭރުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ޓުވީޓުން ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށް ވެސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ. އަވައްޓެރި އިންޑިއާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ޔާމީން ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ ޖެހޭނީ ބޭރުވާން ކަމަށެވެ. އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއަށް ރާއްޖޭގެ ފަސްގަނޑުގައި ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށާއި ވިސްނުމާއި ފިކުރުގެ ގޮތުން ވެސް އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭ ތަފާތު ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ރާއްޖޭގައި ތިބޭތީ އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި އެމީހުން ތިބުމުން ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަމުގެ އިހުސާސްވާ ކަމަށް ވެސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ރާއްޖޭގައި ތިބެން ފެންނަ ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓެއް ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެ ވޯޓުން ވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތް ސާފުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ސައްޕު ޖަހާފައި ބޭރުކުރާނެ ޔާމީން ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންތައްތަކަށް އިންޑިއާއިން ބާރު ފޯރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ތުހުތަމު ކުރައްވާ ޔާމީން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ދިވެހިން އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ ކަމަށާއި އެއީ އިންޑިއާގެ ދަށުވާން ވީ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ބޭހަށް ނުދެވޭ ކަމަށްވަންޏާ ނުގޮސް ތިބޭނީ ކަމަށާއި އެނޫން ގޮތްތަކެއް ހޯދާނީ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާ އައުޓްގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން ހިންގާ ކެމްޕޭނުގެ އަޑުފަށްގަނޑު ގަދަވެފައިވާއިރު ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮތް އިންޑިއާގެ ދައުރު އަދި އިންޑިއާ ކަނޑުގައި އޮތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދައުރަކީ ދިވެހިންނަށް އޮޅޭނެ ދައުރެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އިންޑިއާ އައުޓޭ ނުބުނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އިންޑިއާ އައުޓް ކެމްޕޭން ޕީޕީއެމުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ޕީޕީއެމް އިން ބުނެފައިވަނީ މިއީ މި ހަރަކާތް ފުޅާ ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް ރައީސް ޔާމީން ފެއްޓެވުމަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިގެންފައިވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ފެށުން ކަމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ރަށްރަށަށް ފެއްޓެވި މިދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާ އައުޓު ޕެޓިޝަންގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް