ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 23:30
އިދިކޮޅު ލީޑަރުގެ ފިރިކަލުން ސަޔާހޭ، ކޯޓުގައި
އިދިކޮޅު ލީޑަރުގެ ފިރިކަލުން ސަޔާހޭ، ކޯޓުގައި
ރޮއިޓަރސް
ބެލަރޫސްގެ ހާލަތު
ބެލަރޫސްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރުގެ ފިރިކަލުން 18 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި
 
މިޖަލު ހުކުމަކީ ބެލަރޫސްގައި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މީހަކަށް އިއްވި އެންމެ ބޮޑު ޖަލު ހުކުމް

ބެލަރޫސްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރުގެ ފިރިކަލުން 18 އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން އެގައުމުގެ ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

އިދިކޮޅު ލީޑަރުގެ ފިރިކަލުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، މިހާރުގެ ރައީސް އާ ދެކޮޅަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ނިކުންނެވުމުންނެވެ. ކޯޓުން ސަޔާހޭއަށް ޖަލު ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމާއި ގިނަ ބަޔަކު މުޒާހަރާކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ކުށުގައެވެ. 43 އަހަރުގެ ސަޔާހޭއަކީ ވީޑިއޯ ބްލޮގަރއެކެވެ. ސަޔާހޭއަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމަކީ ބެލަރޫސްގައި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މީހަކަށް އިއްވި އެންމެ ބޮޑު ޖަލު ހުކުމެވެ.

މިއާއެކު ސަޔާހޭގެ ސަޕޯޓަރުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކަކީ ހަދާފައިވާ، ސިޔާސީ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ ދައުވާތަކެއްކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ލީޑަރ ސްވިއަތުލާނާގެ ފިރިކަލުން ސަޔާހޭ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުއެވެ. ސަޔާހޭ ހައްޔަރުކުރުމުން އެފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާފައިވަނީ ސްވިއަތުލާނާއެވެ.

ސަޔާހޭ ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން ބެލަރޫސްގައި ވަނީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއްވެސް ކޮށްފައެވެ.

ސަޔާހޭއަށް އިއްވި ޖަލު ހުކުމާ ގުޅިގެން ސްވިއަތުލާނާ ވިދާޅުވީ އެއީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ކިބައިން ބަދަލު ހިފުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއްކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް