ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 21:42
ގެެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަރުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރެއް
ގެެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހަރުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރެއް
ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ
ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ
ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ 16 ދުވަހުގެ ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން، ކުރު ފިލްމް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
މި މުބާރާތަކީ އާންމުނަށް ހުޅުވާލައިގެން، 16 ދުވަހުގެ ކެމްޕެއިންގެ މަގުސަދަށް ބިނާކޮށް، ގެވެށި އަނިޔާއާގުޅޭ 5 ޝިއާރެއްގެ ދަށުން ކުރު ފިލްމް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބާއްވާ މުބާރާތެއް

ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ 16 ދުވަހުގެ ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން، ކުރު ފިލްމް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ މަގުސަދަކީ، ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ 16 ދުވަހުގެ ކެމްޕެއިންގެ ތެރެއިން، ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ، އަދި ގެވެށި އަނިޔާާއާ ބެހޭގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރިކޮށް މި ފަދަ މައުލޫމާތު ފިލްމުގެ ޒަރިއްޔާއިން ދައްކައިދިނުމެވެ.

މި މުބާރާތަކީ އާންމުނަށް ހުޅުވާލައިގެން، 16 ދުވަހުގެ ކެމްޕެއިންގެ މަގުސަދަށް ބިނާކޮށް، ގެވެށި އަނިޔާއާއި ގުޅޭ 5 ޝިއާރެއްގެ ދަށުން ކުރު ފިލްމް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބާއްވާ މުބާރާތެކެވެ.

މި އަހަރުގެ 16 ދުވަހުގެ ކެމްޕެއިންގެ ޝިއާރުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ “އޮރެންޖް ދަ ވޯރލްޑް: އެންޑް ވަޔަލަންސް އެގެއިންސްޓް ވިމެން ނައު”

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް 30 ފަރާތެއް ހޮވިގެންދާނެއެވެ. އަދި ހޮވޭ 30 ފަރާތްތަކަށް 5 ޝިއާރުގެ ތެރެއިން އެއް ޝިއާރަށް ފިލްމު ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ. ފިލުމްތަކުގެ ދިގު މިނަކީ 15 މިނެޓާ 30 މިނެޓާ ދޭތެރެއެވެ. މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 2 ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި އެވެ.

އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް 10،000 ރުފިޔާ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ދެވަނައަށް ހޮވޭ ފިލްމަކަށް 7،500 ރުފިޔާ، އަދި ތިންވަނަ އަށް ހޮވޭ ފިލްމަކަށް 5،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 02 ޑިސެމްބަރު 2021ގެ 15:00ގެ ކުރިން އޮންލައިންކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ވާނެއެވެ.

ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ކެމްޕެއިންނަކީ، ވަކި ޖިންސަކަށްވީތީ ކުރާ އަނިޔާ ނިސްބަތުން އަންހެނުންނަށް ގިނައިން ލިބި، އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުމުގެ މައްސަލައެއް ކަމުގައި ދެނެގަނެ، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން 1991 ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާ ކެމްޕެއިނެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް