ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 07:58
އިންޑިޔާގެ އެއަރޕޯޓެއްގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިއަކު ނުކުމެގެން އަންނަނީ
އިންޑިޔާގެ އެއަރޕޯޓެއްގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިއަކު ނުކުމެގެން އަންނަނީ
އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް
ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުން
ވޭރިއަންޓް ފެތުރުނު ނަމަވެސް ބޯޑަރުތައް ބަންދު ނުކުރުމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން އެދިއްޖެ
މިކަމުގެ ސަބަބުން އާންމު ދިރިއުޅުމަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބޮޑު ތަކުލީފުތަކެއް ދިމާވާނެ

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ފެނުނު ނަމަވެސް ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދު ނުކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން އެދިއްޖެއެވެ.

ދެކުނު އެފްރިކާއިން މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ފެނުނު އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓާއެކު އެގައުމަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް އަންގާ ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީ ނެރެމުންނެވެ. ދެކުނު އެފްރިކާއިން ވަނީ މިއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ބޯޑަރުތައް ބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން، ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ބުނެފައިވަނީ މިކަމުގެ ސަބަބުން އާންމު ދިރިއުޅުމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބޮޑު ތަކުލީފުތަކެއް ދިމާވާނެ ކަމަށާއި، އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އެފްރިކާ ބައްރުގެ ރީޖަނަލް ޑައިރެކްޓަރ ޑރ. މަޓްޝިޑިސޯ މޮއިޓީ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ގިނަ ގޮންޖެހުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވައިރަސްއިން އަރައިގަތުމުގައި މޮޅެއް ލިބޭނީ ގުޅިގެން ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން މިގޮތަށް ބުނެފައިވަނީ ދެކުނު އެފްރިކާއިން ކޮވިޑްގެ އައު ވޭރިއަންޓް ކަމުގައިވާ އޮމިކްރޯން ފެނުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ގައުމުތަކަށް ދެކުނު އެފްރިކާއަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކޮށް، ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް