ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 21:20
ޖަރުމަންގެ ބަރލިންގެ ފިހާރަތައް ކައިރީގައި މީހުން ކިޔޫ ހަދައިގެން
ޖަރުމަންގެ ބަރލިންގެ ފިހާރަތައް ކައިރީގައި މީހުން ކިޔޫ ހަދައިގެން
ރޮއިޓަރސް
ކޮވިޑް-19، ޖަރުމަނުގެ ހާލަތު
ކޮވިޑްގެ ހަތަރު ވަނަ ރާޅާއެކު، ޖަރުމަނުގައި ވެކްސިން މަޖުބޫރުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
 
ޖަރުމަނުގައި މިހާތަނަށް އައިއިރު 5.3 މިލިއަން މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވޭ
 
ޖަރުމަނުގައި ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ 68 އިންސައްތަ މީހުން

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދިޔުމާއި، ވެކްސިން ޖަހާ ރޭޓް ދަށަށްދާން ފެށުމާއެކު، ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރުކުރުމާމެދު އެގައުމުގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ވާހަކަދައްކަން ފަށައިފިއެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އެންޖެލާ މާރކެލް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ކޮންޒަރވޭޓިވް ޕާޓީގެ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ވިދާޅުވީ، މައި ސަރުކާރު ހިމެނޭގޮތަށް، ސްޓޭޓް ސަރުކާރުތަކުންވެސް ވެކްސިން ޖެހުން މަޖުބޫރު ކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމަށް ވީއެންމެ އަވަހަށް ފަށަންޖެހޭކަމަށެވެ. ޖަރުމަނުގައި ވެކްސިން ޖަހާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވެފައިވާއިރު، އެގައުމުގައި ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ 68 އިންސައްތަ މީހުންނެވެ.

ޖަރުމަނުގައި ފާއިތުވި 7 ދުވަހު، ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ފެނިފައިވާ ކޮވިޑް ކޭސްތަކަކީ ޕެންޑަމިކް ފެށުނުފަހުން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ދުވަސްތަކެވެ. ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި އެއްހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާއިރު ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކުރާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ޖަރުމަނުގައި މިހާތަނަށް އައިއިރު 5.3 މިލިއަން މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައިވާއިރު، މިބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 99،062ށް އަރައެވެ.

ޔޫރަޕަށް ކޮވިޑްގެ އައު ސަރޖެއް އައިސްފައިވާއިރު ބައެއް ގައުމުތަކުން މިހާރުވެސް ވަނީ ވެކްސިންޖެހުން މަޖުބޫރުކުރުމުގެ ޕްލޭން ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް