ކ. މާލެ
|
11 ޖުލައި 2024 | ބުރާސްފަތި 02:02
ހަރުފަ ސްމަގްލް ކުރުން - 5 ބާވަތެއްގެ ހަރުފަ ވަނީ ފެނިފައި
ހަރުފަ ސްމަގްލް ކުރުން - 5 ބާވަތެއްގެ ހަރުފަ ވަނީ ފެނިފައި
ޝެންޖެން ކަސްޓަމްސް
ހަރުފަ ސްމަގްލް ކުރުން
ފަޓުލޫނު ތެރެއަށް ލައިގެން 100 ހަރުފަ ސްމަގްލް ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ހިފަހައްޓައިފި
ޗައިނާގައި ހިނގި މިހާދިސާގައި އެމީހާ ހިފެހެއްޓީ ހޮންކޮންގ އާއި ޗައިނާ އާ ދެމުގައި ހުންނަ ފުޓިއާން ޕޯޓް ޗެކް ޕޮއިންޓުން

ފަޓުލޫނު ތެރެއަށް ލައިގެން 100 ހަރުފަ ޗައިނާ އަށް ވަގަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މީހަކު އެ ގައުމުގެ ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުން ހިފަހައްޓައިފި ކަމަށް ޗައިނާގެ ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ކަސްޓަމްސް އިން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މި މީހާ ހިފެހެއްޓީ ހޮންކޮންގ އާއި ޗައިނާ އާ ދެމުގައި ހުންނަ ފުޓިއާން ޕޯޓް ޗެކް ޕޮއިންޓުން ކަމަށެވެ.

މި މީހާ އާ މެދު ޝައްކު ކުރެވުމުން ޗެކް ކުރި އިރު ފަޓުލޫނުގެ ޖީބުތަކުގެ ތެރޭން ބަންދުކޮށްފައިވާ 6 ކޮތަޅު އޮފިސަރުންނަށް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އޮފިސަރުން ކޮތަޅުތައް ހުޅުވާ ބެލި އިރު އެއިން ކޮންމެ ކޮތަޅެއްގެ ތެރޭގައި އެކި އަދަދަށް އެކި ވަރުގެ ދިރޭ ހަރުފަ ހުރި ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ގުނި އިރު ޖުމްލަ 104 ހަރުފަ އޮތް ކަމަށް ޗައިނާގެ ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޗައިނާގެ ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފައިވަނީ، މި ހާދިސާ ހިނގީ މީގެ ދެތިން ދުވަސް ކުރިން ކަމުގައެވެ. ހަރުފަތައް ވަގަށް އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މީހާއާ މެދު އަމަލު ކުރި ގޮތެއް ބަޔާނުގައި ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު މަކާއޯ އިން ޗައިނާ އަށް އައި މީހަކު ނެތި ދިއުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ 454 ބާވަތުގެ ކަހަނބު އެތެރެ ކުރަން އުޅެނިކޮށްވެސް ވަނީ އަތުލައިގަނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް