ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2021 | ހޯމަ 16:09
ޓީ20 ކްރިކެޓް ލީގުގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޓީ20 ކްރިކެޓް ލީގުގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
އަދަދު
ޓީ20 ކްރިކެޓް ލީގު
ޓީ20 ކްރިކެޓް ލީގު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށަނީ
 
މި މުބާރާތުގައި އަށް ޓީމެއް ވާދަކުރާނެ
 
މި މުބާރާތުގައި ދެ ބުރެއް ކުޅެވިގެންދާނެ

ރާއްޖޭގެ ކުލަބުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމާފައިވާ ޓީ20 ކްރިކެޓް ލީގު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށަން ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓީ20 ކްރިކެޓް ލީގުގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި މުބާރާތުގައި އަށް ޓީމެއް ވާދަކުރާނެއެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ޖަމީލް މާލަންގައި ބޭއްވި ގުރުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކްރިކެޓް ބޯޑުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު ހުސެއިން އާއި އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ އަށް ޓީމަކީ މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި، މިލާން ކްރިކެޓް ކުލަބާއި، އޮއްފު އެފްސީ އާއި، ކޯމެޓްސް ކްރިކެޓް ކުލަބާއި، އައިޒީ ސްޕޯޓްސް އާއި، ނިއު ސްޓާ އާއި، ކުލަބު ވިޔަންސާ އަދި މާލޭ ވެޓެރަންސް ކުލަބެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ކުޅޭ ޕްރިމިއާ ލީގު ބުރުގައި ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާ އެއްފަހަރު ވާދަކުރާނެއެވެ. އަދި އެ މެޗުތަކަށްފަހު ރޭންކިން އެއްވަނައަށް ދާ ޓީމަކީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަނެވެ. އެއަށްފަހު ފައިނަލް ބުރުގައި ކުޅޭނީ މުބާރާތުގެ ރޭންކިންގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމެވެ.

ފައިނަލް ބުރު ކުޅޭނީ ދެ ސެމީ ސިސްޓަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ސެމީގައި ރޭންކިން އެއްވަނަ ޓީމު ކުޅޭނީ ހަތަރުވަނަ ޓީމާ ދެކޮޅަށެވެ. އަދި ދެވަނަ ސެމީގައި ކުޅޭނީ ރޭންކިންގެ ދެވަނަ ޓީމާއި ތިންވަނަ ޓީމެވެ. އެއަށްފަހު ދެ ސެމީން މޮޅުވާ ޓީމެއް ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރާއިރު، އެތަނުން މޮޅުވާ ޓީމަކީ ޓީ20 ޗެމްޕިއަނުންނެވެ.

ދެވަނަ ބުރުގައި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރޭންކިންގެ ފަހަކުން ފެށިގެން އަށަކާ ދެމެދުގެ ޓީމުތައްވެސް ތިން މެޗެއް ކުޅޭނެއެވެ. އެއީ އޭސީސީ ޕޮއިންޓް އިތުރުކުރުމުގެ ވިސްނުމުގައި ހިމަނާފައިވާ މެޗުތަކެއް ކަމަށް ކްރިކެޓް ބޯޑުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ކްރިކެޓް ބޯޑުން ބުނީ ޓީ20 މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް މާލީ އެހީތެރިކަމެއްގެ ގޮތުގައި 3،000 ރުފިޔާ ދޭން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޓީ20 ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހެދުނު އައިޒީ ނުކުންނާނީ ނިއުސްޓާއާ ދެކޮޅަށެެވެ. އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި މާލެ ސްޕޯޓްސް ކުޅޭނީ ކޯމެޓާއެވެ. މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ރާވާފައިވަނީ ހަފުތާ ބަންދުގައި ހުކުރު އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅޭ ގޮތަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް