ކ. މާލެ
|
7 ފެބްރުއަރީ 2024 | ބުދަ 09:46
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް
އޭސީސީ މެންސް ޗެލެންޖް ކަޕް
ތައިލެންޑް އަތުންވެސް ރާއްޖެ ބަލި
 
ރާއްޖެއަށް މޮޅެއް ނުހޯދުނު

އޭސީސީ މެންސް ޗެލެންޖް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފަހު މެޗުންވެސް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެ ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި ބަލިވީ ތައިލެންޑާ ވާދަކޮށް, 8 ވިކެޓުންނެވެ. ތައިލެންޑްގައި ކުރިއަށްދާ މުބާރާތުގައި ތައިލެންޑާ ދެކޮޅަށް ނިކުއިން އިރުވެސް ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތެއް ރާއްޖެ އަކަށް ނެދެވެ. އެެއީ ސިންގަޕޯރ އާއި ޖަޕާނު އަތުންވެސް ބަލިވެފައި ވާތީއެވެ.

ތިންވަނަ މެޗުގައި ތައިލެންޑާ ދެކޮޅަށް ނިކުމެ ރާއްޖޭގެ 20 އޯވަރު ހަމަވިއިރު 7 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 127 ލަނޑެވެ. ތައިލެންޑުން ވަނީ 9.4 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 128 ލަނޑު ހަމަކޮށް މެޗު ފަސޭހައިން ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

މެޗުގައި ރާއްޖެއިން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ނުބައިނުވެ 66 ލަނޑު ހެދި ޔޫސުފް އަޒްޔާން އެވެ. އިސްމާއީލް އަލީ 11 ލަނޑު އަދި މުހައްމަދު އައްޒާމް 10 ލަނޑު ހެދި އެވެ. ތައިލެންޑް ޓީމުން އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ހެދު އަކްޝޭކުމާރު ޔަދާވު އަށްވެސް ހެދުނީ 66 ލަނޑެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖްގައި ތިން މެޗުންވެސް ބަލިވެ ރާއްޖެ ދިޔައީ ފުލަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް