ކ. މާލެ
|
10 ނޮވެންބަރ 2021 | ބުދަ 21:29
އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގޯޑަން
އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގޯޑަން
އެމްއޭސީއެލް
އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ މަގާމުން ދުރުކުރުން
އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ މަގާމުން ދުރުކޮށްފި
 
އެމްއޭސީއެލުން ބުދަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއޯއޯގެ މަގާމަށް ޑެރެން ވިލިއަމް އައްޔަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް
 
ގޯޑަން، ސީއީއޯކަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ 2020 ވަނަ އަހަރު

އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގޯޑަން އެންޑްރޫ ސްޓުއާޓް މަގާމުން ދުރުކޮށްފިއެވެ.

އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރިކަން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. ގޯޑަން ސީއީއޯކަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައެވެ.

Advertisement

އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުން އެންޑްރޫ ވަކިކޮށްފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ އިރު، އެމްއޭސީއެލުން ބުދަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއޯއޯގެ މަގާމަށް ޑެރެން ވިލިއަމް އައްޔަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވިލިއަމް ވަނީ އެއަރޕޯޓް އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދާއިރާއާއި، އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕަލައަންސް މެނޭޖްމަންޓް އަދި އެއަރޕޯޓް ސަރވިސްގެ ދާއިރާގައި 20 އަހަރު ދުވަހު ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އޭމްއޭސީއެލްއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ ދުބާއީ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި 10 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރު ބޮޑު އެއް އެއަރޕޯޓް ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ދުބާއީ އެއާޕޯޓުގައި ވިލިއަމް އަދާކުރެއްވީ އެއަރސައިޑް އޮޕަރޭޝަންގެ ނައިބުގެ މަގާމެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެބަރޑީން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި، ލަންޑަން ސްޓޭންސްޓެޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގައި, އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެއަރޕޯޓް ހިންގުމުގެ ގިނަ ތަޖުރިބާލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނެއެވެ.

ވިލިއަމް އެމްއޭސީއެލްއާއި ގުޅިވަޑައިގެންނެވީ ބުދަ ދުވަހު ކަމަށް އެމްއޭސީއެލްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އަދި އެއަރޕޯޓުގެ ހުރިހާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާނީ އޭނާ ކަމަށާއި، އެއަރޕޯޓުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އޭނާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ވެލާނާ އެއަރޕޯޓް ހިންގުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް ކަންކަން ފަހިކުރުމާއި، ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްގީކޮށް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވިލިއަމް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
14 ނޮވެންބަރ 2021 | އާދީއްތަ 13:40
މާޅޮސް ރިޒާ
ދިވެހިރާއްޖޭގަ ނެއްދޯ ހަމަ ތިތަން ހިންގޭވަރު ބޭފުޅެއް
ގުޅުންހުރި