ކ. މާލެ
|
24 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 16:40
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
އެމްއެމްސީ
ނޫސްވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުން
''ސޭފްޓީ އޮފް ޖާނަލިސްޓް"ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ވެބިނާއެއް!
 
މިމަހު 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:00ން 6:00ށް ވެބިނާރ ކުރިއަށްދާނެ
 
ވެބިނާރ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޔޫއެންޑީޕީއާ ގުޅިގެން

''ސޭފްޓީ އޮފް ޖާނަލިސްޓް" ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ވަރޗުއަލްކޮށް ވެބިނާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ މިނިވަންކަމާއެކު ފިކުރުކުރުމާއި، އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީން ކޮންމެ ފަރުދަކަށް ކަށަވަރުކޮށް ދީފައިވާ އަސާސީ ހައްގެއް ކަމަށެވެ. ގާނޫނުއަސާސީން ހުއްދަކުރާ އިމުގެ ތެރެއިން ފާޅުކުރާ ޚިޔާލެއްގެ ސަބަބުން ނޫސްވެރިޔާގެ ޖިސްމަށް ގެއްލުންދީ، ފުރާނައަށް ނުރައްކާކޮށް، ބިރުދައްކައި އިންޒާރު ދިނުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

މީގެކުރިން ވެސް ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ތަފާތު އެކިކަހަލަ އިންޒާރާއި ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިވުމަށްފަހު ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އަމާން މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ޒިންމާއަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކާއި، ކޮންމެ ދިވެހި ފަރުދެއްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ މި ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތާއި، ފަންނުވެރިކަން ހުރުމަކީ ކަމާގުޅުންހުރި އިދާރާތަކާއި، އަދި ކޮންމެ ދިވެހި ފަރުދެއްގެ ވެސް ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ.

މި ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން "ސޭފްޓީ އޮފް ޖާނަލިސްޓް" ނަމުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާއި، ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން މި ހިނގާ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަމީރު 5:00ން 6:00ށް ވެބިނާއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ވެބިނާގައި މައުލޫމާތު ދެއްވުމަށް، ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުރީގެ ނޫސްވެރިންނާއި، ކަމާގުޅުންހުރި މާހިރުންގެ ޓީމަކުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް