ކ. މާލެ
|
22 ޖުލައި 2021 | ބުރާސްފަތި 18:07
އޮލިމްޕިކްސްގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު މުބާލާއި ނަބާހާ
އޮލިމްޕިކްސްގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު މުބާލާއި ނަބާހާ
އެމްއޯސީ
ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސް
އޮލިމްޕިކްސްގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލާނީ މުބާލާއި ނަބާހާ
 
މި ފަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެއިން ހަތަރު އެތުލީޓެއް ވާދަކުރާނެ
 
ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ އުފުލާނީ އަންހެން އަދި ފިރިހެން އެތުލީޓެއް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރަސްމީކޮށް ފަށާ ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކް ގޭމްސް 2020 ގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލުގެ ފުރުސަތު ފެތުންތެރިޔާ މުބާލް އައްޒާމް އިބްރާހީމާއި ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ނަބާހާއަށް ދީފިއެވެ.

މި ފަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްގައި މުޅިން އަލަށް ދިދަ އުފުލުގެ ފުރުސަތު އަންހެން އެތުލީޓަކާއި ފިރިހެން އެތުލީޓަކަށް ދޭން އިންޓަނޭޝަން އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އައިއޯސީ) އިން ނިންމީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެއާއެކު ބުރާސްފަތު ދުވަހު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) އިން ވަނީ މި ފަހަރުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލުގެ ފުރުސަތު މުބާލާއި ނަބާހާއަށް ދީފައެވެ. މި ދެ އެތުލީޓުންނަށް ދިދަ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތު ދުވަހު ޖަޕާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެމްއޯސީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު އަބްދުލް ސައްތާރު (ޗަމްޕީ) އެވެ.

މި ފަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކުރަން ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިންޖެންޓް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ޖަޕާނަށް ފުރިއިރު، މި ފަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖެއިން ހަތަރު އެތުލީޓަކު ވާދަކުރާނެއެވެ. އެއީ މުބާލާއި ނަބާހާގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދާއި، ފެތުންތެރިޔާ އައިޝަތު ސާޖިނާއެވެ.

އޮލިމްޕިކްސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހި ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފު މުބާލަށް ލިބުނުއިރު، މި ފަހަރުގެ އޮލިމްޕިކްސްއިން ފަހު ވަގުތު އޭނާއަށް ފުރުސަތު ލިބުނީ ދުނިޔޭގެ ފެތުމުގެ މައި ޖަމިއްޔާ، ފީނާ އިން ކަނޑައެޅި އުސޫލުތަކާ ގުޅިގެންނެވެ. ޓޯކިއޯ އޮލިމްޕިކްސްގައި މުބާލް ވާދަކުރާނީ 100 މީޓަރު ފްރީސްޓައިލް އިވެންޓުގައެވެ. މުބާލަކީ އޮލިމްޕިކް ސްކޮލަޝިޕްގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަތީ ތައުލީމާއެކު ތަމްރީނު ހެދުމުގެ ފުރުސަތު އައިއޯސީން ދިނުމުން، އޮސްޓްރޭލިއާގަ ތަމްރީނު ހަދަމުން އަންނަ ފެތުންތެރިއެކެވެ. އަދި މުބާލާކީ މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ސްވިމިންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އިވެންޓްތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފެތުންތެރިއެކެވެ. އެ ގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރި ގައުމީ ފެތުމުގެ ސްކޮޑުގައިވެސް އޭނާ ހިމެނުނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދިދަ އުފުލުމުގެ ޝަރަފު ދެން ލިބުނު ނަބާހާއަކީ ބެޑްމިންޓަނުން އޮލިމްޕިކްސްގައި ވާދަކުރާނެ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އޮލިމްޕިކްސްއިން ނަބާހާ ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، އޭނާ ވަނީ ފަހަކަށް އައިސް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް ރަނގަޅު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި ނަބާހާގެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ 2019 ވަަނަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގައި ބޭއްވި ޔޮނެކްސް ސަންރައިސް ޕާކިސްތާން އިންޓަނޭޝަނަލް ސީރީސްގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިވެންޓުން ހޯދި ދެ ރަން މެޑެއްޔެވެ. އެގޮތުން އެ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ނަބާހާ އާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ އައިމިނަތު ނަބީހާ ރަން މެޑަލް ހޯދިއިރު، އެ މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް އިން ނަބާހާ އާއި ޒަޔާން ޒަކީގެ ޕެއާވެސް ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު އަހަރު މޮރިޝަސްގައި އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ނަބާހާ އާއި ނަބީހާ ވަނީ ރިހި މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އޮލިމްޕިކްސް ރަސްމީކޮށް ފަށާއިރު، އޮލިމްޕިކްސްގައި ރާއްޖޭން ވާދަކުރާ ކޮންޓިންޖެންޓުގެ ޗެފް ޑި މިޝަނަރަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަޙްމަދު މުންތަގިމް (މުންތޭ) އެވެ. ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އޮގަސްޓް މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އޮލިމްޕިކްސް ބާއްވާއިރު، މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ގޭމްސްއެވެ. މި އަހަރަށް ގޭމްސް ފަސްކުރަން އައިއޯސީން ނިންމީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް