ކ. މާލެ
|
13 ޖުލައި 2021 | އަންގާރަ 19:13
އިޓަލީގެ މިޑްފިލްޑަރު ޖޯޖީނިއޯ
އިޓަލީގެ މިޑްފިލްޑަރު ޖޯޖީނިއޯ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޖޯޖީނިއޯ
ޖޯޖީނިއޯ ހޯދުމަށް ޔުވެންޓަސްއިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި
 
ޖޯޖީނިއޯގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ޔުވެންޓަސްއިން އޮތީ 50 މިލިއަން ޕައުންޑް ޚަރަދު ކުރުމަށް ތައްޔާރަށް

ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިޓަލީގެ މިޑްފިލްޑަރު ޖޯޖީނިއޯ ހޯދުމަށް ޔުވެންޓަސްއިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އެޖެންޓު ބުނެފިއެވެ.

ޖޯޖީނިއޯގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ޔުވެންޓަސްއިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ މީޑިއާގައި އަޑުފެތުރިފައެވެ. ޖޯޖީނިއޯގެ އެޖެންޓް ބުނީ ޔުވެންޓަސްއިން ޖޯޖީނިއޯއަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު އަންނަ އަހަރުވެސް ޖޯޖީނިއޯ ޗެލްސީގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޖޯޖީނިއޯގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ޔުވެންޓަސްއިން އޮތީ 50 މިލިއަން ޕައުންޑް ޚަރަދު ކުރުމަށް ތައްޔާރަށެވެ. އެކަމަކު ޗެލްސީން މީގެ ކުރިން ވަނީ އަންނަ ސީޒަނުގައި ޖޯޖީނިއޯ އެ ކްލަބުގައި މަޑު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މިފަހަރުގެ ޔޫރޯ އިޓަލީން ކާމިޔާބުކުރިއިރު އެ ޓީމުގެ މެދުތެރޭގައި މޮޅު ކުޅުމެއްދެއްކި ޖޯޖީނިއޯ ވަނީ، ޗެލްސީއާއިއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. އެއާއިއެކު ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު ކަމަށްވާ ބަލަންޑޯރ އެވޯޑު އެނާ ހޯދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން އިޓަލީގެ ނާޕޮލީއަށްވެސް ކުޅުނު މިޑްފިލްޑަރު އިންގްލެންޑްގެ ޗެލްސީއާ ގުޅިނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. ޗެލްސީއަށް އޭނާ ކުޅެދިން 96 މެޗުގައި އެ ޓީމަށް 13 ލަނޑު ވަނީ ޖަހައިދީފައެވެ. އަދި އިޓަލީގެ ގައުމީ ޓީމުން 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުޅެމުން އަންނަ މިޑްފިލްޑަރު މިހާތަނަށް ވަނީ އެޓީމަށް ކުޅެދިން 35 މެޗުން 5 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
20%
40%
40%
ކޮމެންޓް