ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2023 | ބުދަ 00:19
ޖޯޖީނިއޯ
ޖޯޖީނިއޯ
ރޮއިޓާރސް
އާސެނަލް
ޗެލްސީ ދޫކޮށް ޖޯޖީނިއޯ އާސެނަލަށް
 
ޖޯޖީނިއޯ ހޯދުމަށް އާސެނަލް އިން ޗެލްސީ އަށް ގާތްގަނޑަކަށް 12 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ އަގެއް ދައްކާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ

ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އައި އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖޯޖީނިއޯ އާސެނަލަށް ބަދަލުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

އުމުރުން 31 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ މިހާރު ވަނީ ޗެލްސީ ދޫކޮށް އާސެނަލަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ޖޯޖީނިއޯ މިހާރު ވަނީ އާސެނަލަށް ބަދަލުވުމަށްޓަކައި ހަދަން ޖެހޭ މެޑިކަލް ޓެސްޓުތައް ވެސް ފުރިހަމަކޮށްފައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައި އާސެނަލްގެ އެއްބަސްވުމުގައި އޭނާ ސޮއިކުރާން ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ޗެލްސީއާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ ޖޯޖީނިއޯ ވާދަވެރި އާސެނަލަށް ބަދަލުވަނީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ މުއްދަތު ހަަވުމުން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު އެއް އަހަރަށް އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އޮވެ އެވެ. ޖޯޖީނިއޯ ހޯދުމަށް އާސެނަލް އިން ޗެލްސީ އަށް ގާތްގަނޑަކަށް 12 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ އަގެއް ދައްކާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

Advertisement

ނަޕޯލީ ދޫކޮށް ޖީޖީނިއޯ ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވީ ވެސް 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިވީ މުއްދަތުގައި އޭނާ ވަނީ އެ ކުލަބަށް ކުޅެދިން 213 މެޗުގައި 29 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ޖޯޖީނިއޯ ވަނީ ޗެލްސީއާއެކު ހަތަރު ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި، ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގާއި، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ތިން ފަހަރު ކުޅުނުއިރު، ކަރަބޯ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ދެ ފަހަރު ވަނީ ކުޅެފަ އެވެ.

އިޓަލީގެ ޤައުމީ ޓީމަށް 46 މެޗު ކުޅެދީފައިވާ ޖޯޖީނިއޯ ވަނީ އެ ޓީމާއެކު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން 21-2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގެ ތިން ވަނަ ހޯދި އިޓަލީ ޓީމުގައި ވެސް އޭނާ ހިމެނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް