ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2021 | ބުރާސްފަތި 22:39
އިޓަލީއާއެކު ޔޫރޯ ކާމިޔާބުކުރި ޗެލްސީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖޯޖީނިއޯ
އިޓަލީއާއެކު ޔޫރޯ ކާމިޔާބުކުރި ޗެލްސީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖޯޖީނިއޯ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުއެފާ އެވޯޑްސް
ޔޫރަޕުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ޖޯޖީނިއޯ
 
ޖޯޖީނިއޯއާ ވާދަކުރީ ކާންޓޭ އާއި ސިޓީގެ ޑި ބްރޭނާ
 
ޖޯޖީނިއޯ ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޯ ކާމިޔާބުކޮށްފައި

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޔޫރަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިޓަލީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖޯޖީނިއޯ ހޯދައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޔޫރަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ތުރުކީގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އިސްތަންބޫލުގައި އޮތް ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. ޔޫރަޕުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޖޯޖީނިއޯ ހޯދީ އެ ޓީމުގެ މިޑްފރީލްޑަރު އެންގޯލޯ ކާންޓޭ އާއި، މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑި ބްރޭނާއާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ.

ޔޫރަޕުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއޔާގެ މަގާމު ޖޯޖީނިއޯ ހޯދިއިރު، އޭނާ ވަނީ ޗެލްސީއާއެކު މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި ވަނީ އިޓަލީއާއެކު މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގައި ބޭއްވި ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރަކަށް ހޮވުނީ ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސެނެގާލުގެ ގޯލްކީޕަރު އެޑޮއާޑް މެންޑީއެވެ. އަދި އެންމެ މޮޅު ޑިފެންޑަރަކަށް ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލުގެ ޑިފެންޑަރު ރުބެން ޑިއާސް ހޮވުނުއިރު، މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އެންމެ މޮޅު މިޑްފީލްޑަރަކަށް ހޮވުނީ ޗެލްސީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެންގޯލޯ ކާންޓޭއެވެ. އަދި އެންމެ މޮޅު ފޯވާޑަކީ ބްރޫޝިއާ ޑޯޓުމުންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޯވޭގެ ޒުވާން ފޯވާޑް އާލިން ބްރައުޓް ހާލަންޑެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކަށް ހޮވުނީ މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ޗެލްސީއާ ހަވާލުވި ތޯމަސް ޓުޗެލްއެވެ. ޓުޗެލް ވަނީ ޗެލްސީގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވިތާ 124 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޓީމަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިދީފައެވެ.

އަދި މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޔޫރަޕުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ބާސާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ މިޑްފީލްޑަރު އަލެކްސިއާ ޕުޓެއްޔަސްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް