ކ. މާލެ
|
3 ޖުލައި 2021 | ހޮނިހިރު 09:54
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ވެކްސިން ޖަހާ މީހުންނަށް ލުއިތަކެއް
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުން ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓް ސްކީމްގައި ހިމަނަން ޖެހޭ: ޖޯންސަން
 
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް ޖަރމަނީއާއި ސްޕެއިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޔޫރަޕްގެ 9 ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ
 
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުން އީޔޫއަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަދީގެން ވާގެއްލުމެއް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވި
 
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ 5 މިލިއަން މީހުން ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ

އިންޑިޔާގެ ސެރަމް އިންސްޓިޓިއުޓުން އުފައްދަމުން އަންނަ އެސްޓްރަޒެނިކާ ވެކްސިން ނުވަތަ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުން ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓް ސްކީމްގައި ހިމަނަން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއްނެތް ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިނގިރޭސި ބޮޑުވަޒީރު މިމޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވާފައި މިވަނީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓް ސްކީމްގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ހިމަނާފައި ނުވާތީއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅޭ 5 މިލިއަން މީހުން ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ޗާންސެލަރ އެންޖެލާ މާކެލް އާއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ބޮރިސް ޖޮންސަން ވިދާޅުވީ އެމްއެޗްއާރުއޭގެ އެހެން ކޮވިޑް ވެކްސިނަށް އީޔޫއިން ހުއްދަދީފައިވާއިރު ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިނަށް ހުއްދަދޭން ނުޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް އީޔޫއަށް އައުމުގެ ހުއްދަދީގެން އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއްވާތަން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫރަަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓް ސްކީމް އެންމެ ފުރަތަމަ ހާމަކުރިއިރު ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ނުހިމަނައެވެ. އެއާއެކު އިންޑިއާއިން ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން އިންޑިއާއަށް މީހުން އެތެރެ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށްވެސް އެ ގައުމުންވަނީ ބުނެފައެވެ. އިންޑިއާގެ އާބާދީގެ ބޮޑުބަޔަކަށް ކޮވިޝީލްޑާއި، ކޮވެކްސިން ޖަހާފައިވާއިރު ޔޫރަޕުން އެ ވެކްސިން ބަލައި ނުގަތުމަކީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނާމެދު ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުން ކަމަށް އިންޑިއާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭގެފަހުން އިންޑިއާގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންނަށް ޖަރމަނީއާއި ސްޕެއިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ޔޫރަޕްގެ 9 ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެކަން އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އިންޑިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އޮސްޓްރިއާ، ޖަރމަނީ، ސްލޮވޭނިއާ، ގްރީސް، އައިސްލެންޑް، އަޔަރލެންޑް، ސްޕެއިން އަދި ސްވިޒަރލެންޑަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެކަން އެގައުމުތަކުން އަންގާފައިވާ ކަމަަށެެވެ.

ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ޔޫރަޕަށް ދަތުރު ކުރެވޭ ގޮތަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަނުން ވަނީ ލުއިތަކެއް ދީފައެވެ. ވެކްސިން ޕާސްޕޯޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމަނާފައިވަނީ ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގައި އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިނެވެ. އެއީ، މޮޑާނާ، ފައިޒާ، ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން އަދި އެސްޓްރަޒެނަކާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް