ޖޯ ލާރާ މަރުވުން
މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި ޓާޒަން މަރުވެއްޖެ
 
ޖޯ ލާރާ އާންމުންގެ އެންމެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައި ވަނީ ޓާޒަން: ދަ އެޕިކް އެޑްވެންޗާސް އިން
 
ކޯރަކަށް މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި ހިނގި ހާދިސާގައި ހަތް މީހުން މަރުވެފައި ވޭ
 
މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ޖޯ ލާރާއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ގްވެން ޝަމްލިން ލާރާ ވެސް ހިމެނޭ
ކ. މާލެ |
ޓާޒަން ގެ މަންޒަރެއްގައި ޖޯ ލާރާ، މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި އޭނާ ވަނީ މަރުވެފައި
އިންޑިއާ ޓައިމްސް

އެމެރިކާގެ ޓެނެސީ އަށް މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޖޯ ލާރާ މަރުވެއްޖެއެވެ.

ޖޯ ލާރާ އެންމެ މަޝްހޫރުވީ 90ގެ ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ ޓާޒަން: ދަ އެޕިކް އެޑްވެންޗާސް އިންނެވެ. އެ ސިލްސިލާގައި ލީޑް ރޯލް އަދާކޮށް، އޭނާ ވަނީ އާންމުންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައެވެ.

ސްމެރްނާހްއޭ ކިޔުނު ކުޑަ އަވަށެއް ކައިރީގައި އޮންނަ ކޯރަކަށް މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި ހިނގި ހާދިސާގައި ހަތް މީހުން މަރުވެފައި ވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އުމުރުން 58 އަހަރުގެ ޖޯ ލާރާއާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ގްވެން ޝަމްލިން ލާރާ ވެސް ހިމެނޭކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މެއި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ހިނގި މި ހާދިސާއަށް ފަހު, އެ ސަރަހައްދުގައި ރެސްކިއު މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި މީހުންނަށް ވަނީ މަތިންދާބޯޓުގެ ބައިތަކާއި, ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ހަށިތައް ފެނިފައެވެ.

ކެލެފޯނިއާއަށް އުފަން ޖޯ ލާރާ އެންމެ މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީ، 1996 ން 1997 ށް ޓީވީން ގެނެސްދިން ޓާޒަން ސިލްސިލާއިންނެވެ. ޓާޒަން ސިލްސިލާގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ 1989 ވަނަ އަހަރު ޓީވީން ގެނެސްދިން ޓާޒަން ފިލްމު ވެސް ކުޅެފައެވެ. ފިލްމުގައި ވެސް އޭނާ ކުޅެފައިވަނީ ޓާޒަންގެ ރޯލެވެ.

މިއުޒިކްގެ ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިޔުމަށްޓަކައި ޖޯ ލާރާ އެކްޓް ކުރުމާ ދުރަށް ދިޔައީ 2000 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

މިއުޒިކް ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް ނިކުތުމަށްފަހު 2009 ވަނަ އަހަރު "ދަ ކްރައި އޮފް ފްރީޑަމް" އޭ ކިޔުނު އަލްބަމެއް އޭނާ ނެރެފައިވެއެވެ.

ޖޯ ލާރާ މަރުވުމާ ގުޅިގެން ފިލްމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ވެސް ގެންދަނީ މީސް މީޑިއާގައި އޭނާގެ ހަނދާން އާކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
11%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
89%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved