ކ. މާލެ
|
15 ޖުލައި 2023 | ހޮނިހިރު 15:31
ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުން
ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުން
އަލްޖަޒީރާ
ހޮލީވުޑް އެކްޓަރުންގެ ހަޅުތާލު
ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންނާއި ލިއުންތެރިން ހަޅުތާލެއް ފަށައިފި
 
ހޮލީވުޑް އެކްޓަރުންގެ ހަޅުތާލު މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށްވެސް ދެމިގެން ހިނގައިދާނެ

"ސްކްރީން އެކްޓަރސް ގިލްޑް" އަދި "އެމެރިކަން ފެޑަރޭޝަން އޮފް ޓެލެވިޒަން އެންޑް ރޭޑިއޯ އާޓިސްޓްސް"، މި ދެ ޔޫނިއަން ގުޅިގެން ކުރަމުން އައި ހަޅުތާލަކާ، ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންނާއި ލިއުންތެރިންވެސް ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ގުޅިއްޖެއެވެ.

މިއީ 1960ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ރޮނަލްޑް ރޭގަން އިސްވެ ހުންނަވައި ކުރެއްވި އިހްތިޖާޖުތަކަށްފަހު، މި ދެ ޔޫނިއަން ގުޅިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ފުރަތަމަ ހަޅުތާލު ނުވަތަ އިހްތިޖާޖެވެ.

މޭ 2ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 11،500އްހާ ލިއުންތެރިންނާއި އާޓިސްޓުން އިހުތިޖާޖު ކުރަމުން އައިއިރު، ހުކުރު ދުވަހު އެކްޓަރުން ގުޅުމާއެކު މިހާރުވަނީ އިހްތިޖާޖުގެ ބައިވެރިންގެ އަދަދު އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހާހަށް އަރާފައެވެ.

ހޮލީވުޑް އެކްޓަރުންނާއި ލިއުންތެރިން ހަޅުތާލު ކުރަމުން ގެންދަނީ، ސްޓޫޑިއޯތަކުންނާއި ސްޓްރީމިންގ ސަރވިސްތަކުން އެ ފަރާތްތަކަށް ދޭ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށާއި، ރޯޔަލްޓީ އިތުރު ކުރުމަށެވެ. އަދި އެފަރާތްތަކުގެ ޕެންޝަނާއި ހެލްތު ޕްލޭނަށް ލާ އެއްޗެއް އިތުރުކުރުމަށް އެދިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރާ އެންމެ ބޮޑު އެއްކަމަކީ ފިލްމާއި ސީރީޒްތައް ހެދުމުގައި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖަންސް ނުވަތަ "އޭއައި" ބޭނުންކުރުމުގައި ވަކި މިންގަނޑުތަކެއް ގެންގުޅެން ޖެހޭނެ ކަމެވެ.

ހޮލީވުޑް އެކްޓަރުންގެ ހަޅުތާލު މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށްވެސް ދެމިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. މި މުއްދަތުގައި ހަޅުތާލުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިޔަކު އިތުރު ފިލްމެއްގައި ސޮޔެއް ނުކުރާނެއެވެ. އަދި ރެޑްކާޕެޓްފަދަ ހަރަކާތެއްގައި ފިލްމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުންވެސް ވަނީ ބަންދުވެފައެވެ. މިފަރާތްތަކުން މިހާ ފުޅާ ހަޅުތާލަކާ ހަމަޔަށް ދިޔައީ ޑިޖިޓަލް ސްޓްރީމިންގއާއެކު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުންވެސް ބަދަލުތަކެއް ތައާރަފްކުރެވުމާ ގުޅިގެން، ސްޓޫޑިއޯތަކުން އެކްޓަރުންނާއި ލިޔާ މީހުންނަށް ކުރިން ދެމުން އައި މުސާރަ މާ ބޮޑަށް ކުޑަކުރަމުން ގެންދާތީ، މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް