ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 22:28
އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ
އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ
ރޮއިޓަރސް
އިސްރާއީލުގެ އުދުވާން
ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓައެއް ނުލާނަން – ނަތަންޔާހޫ
 
އެމެރިކާ އޮތީ އިސްރާއީލާ އެކުގައި
 
ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ޒިންމާ އަޅުވަނީ ހަމާސްގެ ބޮލުގައި

އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓާ ނުލާނެ ކަމަށާއި ހަމަލާ ދެނީ ރައްދުގައި ކަމަށް އިސްރާއީލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް ނަތަންޔާހޫ ދެއްވި ޚިތާބެއްގައި ވިދާޅުވީ ގާޒާއަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް އިންސާފުވެރި ކަމުގައެވެ. ހަގުރާ،ަ ފެށުނީ ހަމާސްއިން އިސްރާއީލަށް ރޮކެޓް ހަމަލާ ދިނުމުން ކަމަށާއި އެހެންވީމާ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ހަމާސްއިން ކަމަށް ވެސް ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ގުޅުއްވި ކަމަށާއި އެމެރިކާ އޮތީ އިސްރާއީލާއި އެކުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާއިން ކުރާ ތާއީދުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވި ކަމަށް ވެސް ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާ އާއި އިސްރާއީލުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް މިކަން ސިފަކުރިއަސް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިސްވެ އުދުވާންތައް ފެށީ އިސްރާއީލުންކަމާއި ފަލަސްތީނުގެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭގޮތުން އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދުކޮށްލާފައިވާ ކަން ދުނިޔޭގެ ގިނަބަޔަކު ގަބޫލުކުރެއެވެ. އެހެންވެ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ އެއްބައިވާކަން ފަޅުކުރުމަށާއި އިސްރާއީލުގެ އުދުވާން ކުށްވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިނގާލުންތަކާއި އެއްވުންތައް ދަނީ ބައްވަމުންނެވެ.

ހަމާސް އިން އިސްރާއީލަށް އަމާޒުކޮށް ރޮކެޓު ހަމަލާ ދިނީ އިސްރާއީލުގެ ސިފައިން އަގްސާ މިސްކިތަށް ވަދެ، ނަމާދު ކުރަން ތިބި މީހުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ކަރުނަ ގޭސް ޖަހައި، ސްޓަން ގްރެނޭޑު އުކި ފަހުންނެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
11%
11%
0%
78%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރަފާ ސިޓީ އަށާއި ޖަބާލިއާ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕަށް ހުއްޓުމެއް ނެތި އިޒްރޭލުން ހަމަލާ ދެނީ
ސައުދީ ވަލީ އަހުދު އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި - އިޒްރޭލާ ސައުދީ ގުޅުން ގާއިމް ކުރުން އެއް ފިޔަވަޅު ކުރިއަށް
އިޒްރޭލުން ގާޒާ ހިފުމަށް ފަހު ކަންކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނަކާ މެދު ނަތަންޔާހޫގެ ކޯލިޝަން ކެބިނެޓް ގައި ނުތަނަވަސްކަން އިތުރު ވަނީ
އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ ގާޒާ އިން ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑީއިރު ތެރޭ ފަލަސްތީނުގެ 83 މީހުން މަރާލައިފި
އިޒްރޭލުން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން މަރަމުން ދާއިރު އިސްލާމީ ގައުމު ތަކުގެ ވެރިން ކޮބާ؟
އިޒްރޭލްގެ އުދުވާން ކިތަންމެ ދިގުލައި ދިޔަޔަސް ހަމަލާތަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގައި ދެމި ތިބޭނަން: ހަމާސް
އިޒްރޭލް ސަސްޕެންޑުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފީފާ އިން ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދަނީ
ރަފާ އަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް ވަގުތުން ހުއްޓާލުމުގެ އަމުރަކަށް އެދި އދ ގެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އިޒްރޭލުން ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކައިފި