raajjemv logo
ޑރ. އަލީ ލަތީފްގެ ދައްތަ ނިޔާވުން
ޑރ. އަލީ ލަތީފްގެ ދައްތަ ފާތިމަތު އަބްދުﷲ ލަތީފް ނިޔާވެއްޖެ
 
ކަށުނަމާދު ކުރުން އޮންނާނީ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި
 
ނިޔާވިއިރު އުމުރަކީ 65 އަަހަރު
ޝާމާ ޝުއައިބް
55,245
ކ. މާލެ |
24 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުދަ 08:15
ފާތިމަތު އަބްދުﷲ ލަތީފް
މުހައްމަދު މުސްތަފާ ހުސެއިން ޓްވިޓަރ

ޑރ. އަލީ ލަތީފްގެ ދައްތަ ފާތިމަތު އަބްދުﷲ ލަތީފް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފާތިމަތު އަބްދުﷲ ނިޔާވެފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ އެއަރ ހޮސްޓެސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުމުރުން 65 އަަހަރުގެ ފާތިމަތު އަބްދުﷲ ލަތީފްގެ ކަށުކަމާއިކެމީގެ ކަންކަން އޮތީ އާސަހަރާގައެވެ. އަދި ކަށު ނަމާދުކުރުން އޮންނާނީ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އުފެއްދި ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫއްޕުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޑރ. އަލީ ލަތީފްގެ ދައްތަ ފާތިމަތު އަބްދުﷲ ލަތީފަކީ ގިނަ އަންހެން ކުދިންތަކަށް އެއަރ ހޮސްޓެސް ދާއިރާ އަދި އޭވިއޭޝަން ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރަކަށް ވެގެން ދިއަ، ގިނަ ބައެއް ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފަރާތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
6%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
2%
އުފާ ވެއްޖެ
82%
ދެރަ ވެއްޖެ
7%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
2%
މޮޔަވެއްޖެ
2%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް