ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 03:31
މެޗުގައި އާޖެންޓީނާގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މެސީ
މެޗުގައި އާޖެންޓީނާގެ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މެސީ
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވަރލްޑް ކަޕް 2022
މެސީ ރެކޯޑު ފޮތަށް، އާޖެންޓީނާ ސެމީ ފައިނަލަށް
 
އާޖެންޓީނާ މޮޅުވީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން
 
ފުރަތަމަ ދެލަނޑުޖަހާ ލީޑު ނެގީ އާޖެންޓީނާއިން
 
މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވީ 2-2ން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ނެދަލެންޑްސް ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާއިން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މެޗުގައި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ޖެހި ލަނޑާއެކު އޭނާ ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑާއި ހަމަކޮށްފައެވެ. މި ރެކޯޑް އޮންނަނީ މުބާރާތުގައި 10 ލަނޑުޖަހާފައިވާ އާޖެންޓިނާގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ގަބްރިއެލް ބަޓިސްޓޫޓާ އަތުގައެވެ. ނަމަވެސް މި މެޗުގައ ޖެހި ލަނޑާއެކު މެސީ ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޖުމްލަ 10 ލަނޑު އާޖެންޓީނާއަށް ޖަހައިދީފައެވެ.

Advertisement

ލުސައިލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ލީޑު ނެގީ އާޖެންޓީނާއިންނެވެ. މެޗުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ދިން ހިތްގައިމު ޕާހެއް ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެން އާޖެންޓީނާއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ނަހުއެލް މޮލީނާއެވެ. ދެވަނަ ހާފުގެ 73 ވަނަ މިނެޓުގައި އާޖެންޓީނާއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ ޓީމުގެ ތަރި މެސީއެވެ. މިއީ ޕެނަލްޓީއަކުން އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

އާޖެންޓީނާ އަދި ނެދަލެންޑްސް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން މެސީ ޖެހި ޕެނަލްޓީ - ރޮއިޓާސް

ނަމަވެސް ނެދަލެންޑްސްއިން ވަނީ މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުގައި ދެލަނޑުޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ. ނެދަލެންޑްސްގެ ދެލަނޑުވެސް އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ވޯޓް ވޭހޯސްޓްއެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑަކީ ސްޓީވެން ބާހޯސް ނަގައިދިން ހުރަހެއް ބޮލުން ޖަހާ ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެން އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ. މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ވޭހޯސްޓްގެ ދެވަނަ ލަނޑުޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ ހިލޭ ޖެހުމެއްގައި ކޫޕްމެނާސް ދިން ޕާހެއްގެ ބޭނުން ހިފައިގެންނެވެ.

ފޯރިގަދަކޮށް ދިޔަ މި މެޗަކީ މިހާތަނަށް މި މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ކާޑު ދެއްކި މެޗެވެ. މި މެޗުގައި ޖުމްލަ 17 ރީނދޫ ކާޑު ދައްކާފައިވެއެވެ.

ނެދަލެންޑްސްއިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުގައި - ރޮއިޓާސް

ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް ދެލަނޑުޖަހާ އެއްވަރުވުމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގެ ދެހާފު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް އިތުރު ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ. ދެޓީމަށްވެސް އިތުރު ވަގުތުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފުނެވެ. އެހެންކަމުން ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރާ ޓީމެއް ކަނޑައެޅީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ.

އާޖެންޓީނާ ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ ހަތަރު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. އާޖެންޓީނާގެ މެސީ، ލިއެންޑްރޯ ޕަރޭޑެސް، ގޮންޒާލޯ މޮންޓިއެލް އަދި ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް ޖެހި ޕެނަލްޓީ ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒް ޖެހި ޕެނަލްޓި ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތިން ބޭރަށެވެ. ނެދަލެންޑްސްގެ ކެޕްޓަން ވެންޑައިކް އާއި ބާހޯސް ޖެހި ޕެންލަޓީ މަތަކުރީ އާޖެންޓީނާގެ ކީޕަރު އެމިލިއާނޯ މާޓިނޭޒްއެވެ. އޭގެ ފަހުން ޓޫޕްމެނާސް، ވޭހޯސްޓް އަދި ޑިޔޯންގ ޖެހި ޕެނަލްޓީ ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ސެމީ ފައިނަލުގައި އާޖެންޓީނާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ އެންމެ ފަހުގެ ރަނައަޕް ކްރޮއޭޝިޔާއާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙަފްޞީ ޢަބްދުالله
16%
16%
21%
26%
5%
16%
ކޮމެންޓް