ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 22:52
ޝަކީރާއާ ޕީކޭ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން 11 އަހަރު އުޅުނު
ޝަކީރާއާ ޕީކޭ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން 11 އަހަރު އުޅުނު
މާސާ
ޕީކޭއާ ޝަކީރާގެ ގުޅުން ނިންމާލުން
ޕީކޭއާ ޝަކީރާގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް - ޕީކޭއަށް ޝަކީރާއަށްވުރެ ރީތި ބިޓެއް ފެނުނީ؟
 
ގުޅުން ނިންމާލީ ޝަކީރާއަށް ޕީކޭ ބޭވަފާތެރިވުމުން
 
ޝަކީރާއާ ޕީކޭގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެނައީ 11 އަހަރު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުމަށްފަހު

ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޑިފެންޑަރު ޖެރާޑް ޕީކޭއާ އޭނާގެ ބައިވެރިޔާ ޝަކީރާގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ދެމީހުންގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެނައިކަން ހާމަކޮށް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަކީރާއާ ޕީކޭ ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ މިވަގުތު އެންމެ މުހިންމީ ދަރިންނަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޕްރައިވެސީ ދިނުމަށް ޝަކީރާ އެދުނެވެ.

ޝަކީރާއާ ޕީކޭގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެނައީ 11 އަހަރު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުމަށްފަހުއެވެ. ގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެނައިއިރު، އެމީހުންގެ ދެކުދިން އެބަތިއްބެވެ. ދެމީހުންގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެނައީ ޝަކީރާއަށް ޕީކޭ ބޭވަފާތެރިވިކަމަށް ބުނެއެވެ. ދެމީހުންގެ ދޭތެރޭގައި ޖެހުނު މައްސަލައާއެކު ޕީކޭ ގެއިން ނިކުމެ, ވަކިން އުޅެމުންދާތާ ހަފްތާއަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.

ޝަކީރާއަށް ޕީކޭ ބޭވަފާތެރިވެފައިވާ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައި ވާއިރު، ބްރެޒިލްގެ މޮޑެލް ސުޒީ ކޯޓެޒްވަނީ ޕީކޭ އޭނާއަށް މެސެޖުކޮށް ބައްދަލްކުރުމަށް އެދިފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އޭނާއާ ބަދުއަޚްލާގީ ވާހަކަތައް ޕީކޭ ދައްކާފައިވާ ކަމަށްވެސް ސުޒީ ބުންޏެވެ.

ޕީކޭއާ ޝަކީރާގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައި ވާއިރު، ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން ވަނީ ޕީކޭއަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
27%
8%
19%
8%
22%
16%
ކޮމެންޓް