އެމެރިކާއިން ހަމާސް ކުށްވެރިކުރުން
އިސްރާއީލުގެ އުދުވާން ކުށްވެރިނުކޮށް އެމެރިކާއިން ހަމާސް ކުށްވެރިކޮށްފި
 
އެމެރިކާއިން ބުނަނީ އެހީވާނީ އިސްރާއީލަށް ކަމަށް
 
ފަލަސްތީނުގެ 10،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތިބީ ހާލުގައި ޖެހިފައި
ކ. މާލެ |
ވައިޓް ހައުސް، އެމެރިކާއިން ވަނީ ހަމާސްއަކީ ޓެރަރިސްޓު ޖަމާއަތެއް ކަމަށް ބުނެފައި
ވައިޓް ހައުސް

ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާއަށް އިސްރާއީލުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް ކުށްވެރި ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެމެރިކާއިން އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ދިފާއުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތް ކުށްވެރި ކޮށްފިއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާއަށް އިސްރާއީލުގެ ޔަހޫދީ ސިފައިން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 400ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަހީދުވެފައިވާއިރު، މި ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން 10،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގެ ބަދަލުގައި ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތުން ވަނީ އިސްރާއީލަށް ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއްވެސް ފޮނުވާލައިފައެވެ. އެމެރިކާގެ ވައިޓް ހައުސްގެ ސްޕޯކްޕާސަން ޖޭން ސާކީ ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލަށް އަމާޒުކޮށް ފަލަސްތީނުގެ ހަމާސް ޖަމާއަތުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި އިސްރާއީލުގެ ރައްޔިތުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މިހަމަލާތަކުގައި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އިސްރާއީލަށް އަމާޒުކޮށް ހަމާސްއިން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށާއި، މިއީ އަމިއްލަ އެދުމެއް އޮވެގެން ހަމާސްއިން ދެމުން ގެންދާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކަމަށް ވެސް ސާކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސާކީ ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލަށް ބޭނުންވާ އެހީ އެމެރިކާއިން އަބަދުވެސް ދެމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސާކީގެ ވާހަކައިގައި އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަވައިފައެއް ނުވެއެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހަގުރާމަވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި، ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ ސިޓީގެ އިމާރާތްތައް ދަނީ ބިމާ ހަމަކުރަމުންނެވެ. މިހަމަލާތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޝަހީދު ވެފައެވެެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މި މޭމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ގާޒާ ސިޓީއަށް ދެމުންދާ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 119 މީހަކު ޝަހީދު ވެފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 31 ކުޑަކުދިންނާ 19 އަންހެނަކުވެސް ހިމެނެއެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 830 މީހަކު ޒަޚަމްވެފައި ވާކަމަށްވެސް ފަލަސްތީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ.

މިހާރު ދެމުންދާ ހަމަލާތަކަކީ މެޓްރޯ ސްޓޭޝަންތައް ހަލާކުކޮށްލުމަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކެއް ކަމަށް އިޒްރޭލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ދެމުންދާ މި ހަމަލާތަކުގައި، ފައިޓަރ ޖެޓްތައް ވެސް ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ.

އިސްރާއީލުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ގާޒާއަށް ވައިގެ މަގުންނާއި އެއްގަމު މަގުން އަދި ކަނޑު މަގުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ގެދޮރު ދޫކޮށްދާން ފަލަސްތީނުގެ 10،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިފައިވާކަމަށް އދ.ން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މެއި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް އެތައް އާއިލާއެއް ހިޔާވަހިކަން މިހާރު ހޯދަމުން އަންނަނީ ގާޒާގެ އުތުރުގައި ހުންނަ އދ.ން ހިންގަމުންދާ ސްކޫލްތަކުގައެވެ. އެތަނުގައި އެމީހުން ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ތިބިއިރު އދ.ން ބުނަނީ އެތަންތަނުގައި ފަލަސްތީނުގެ 10،000 ރައްޔިތުން އެބަތިބި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
11%
ދެރަ ވެއްޖެ
86%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
4%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved