ރޮނާލްޑޯގެ ކުރިމަގު
ރޮނާލްޑޯ އެނބުރި ސްޕޯޓިންއަކަށް ނުދާނެ
 
ރޮނާލްޑޯގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2022 ވަނަ އަހަރު
 
ރޮނާލްޑޯ ސްޕޯޓިންއަށް ގެންދަން އޭނާގެ މަންމަ ބޭނުންވޭ
ކ. މާލެ |
ޔުވެންޓަސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ
ގެޓީ އިމޭޖަސް

އަލުން އަނބުރާ ކުރީގެ ކުލަބު ސްޕޯޓިން ލިޒްބަންއަށް ޔުވެންޓަސްއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނުދާނެ ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭޒް ބުނެފިއެވެ.

ރޮނާލްޑޯ އޭނާގެ ސީނިއާ ކެރިއަރު ފެށީ ސްޕޯޓިންއިންނެވެ. އުމުރުން އެންމެ 12 އަހަރުގައި ސްޕޯޓިންގެ ޒުވާން ޓީމާ ގުޅުނު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އުމުރުން 16 އަހަރުގައި 2002 ވަނަ އަހަރު ސީނިއާ ޓީމަށް ޕްރޮމޯޓްވެފައެވެ. އެކަމަކު އޭގެ އަހަރެއް ފަހުން އޭނާ ވަނީ 12.24 މިލިޔަން ޕައުންޑުގެ ފީއަކަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވެފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ރޮނާލްޑޯ ބަދަލުވީ 2009 ވަނަ އަހަރު 80 މިލިޔަން ޕައުންޑުގެ ފީއަކަށެވެ. އަދި އެ ޓީމަށް ނުވަ އަހަރު ކުޅެދިނުމަށްފަހު، އުމުރުން މިހާރު 36 އަހަރުގެ ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސްއަށް ބަދަލުވީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި 100 މިލިޔަން ޔޫރޯއަށެވެ. އެފަހަރު ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ޔުވެންޓަސްއާއެކު ހަތަރު އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައެވެ. އެހެންކަމުން ރޮނާލްޑޯގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރުއެވެ.

ދާދި ފަހުން ރޮނާލްޑޯގެ މަންމަ ޑޮލޯރޭސް އަވިއޭރޯ ވަނީ މި ސީޒަން ނިމުމުން ރޮނާލްޑޯ އަލުން އަނބުރާ އޭނާގެ ކުރީގެ ކުލަބު ސްޕޯޓިންއަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެކަމަކު ރޮނާލްޑޯގެ އޭޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭޒް ބުނީ ޕޯޗުގީޒް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޕޯޓިންއިން ހޯދުމުން ރޮނާލްޑޯ އެކަމާ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ރޮނާލްޑޯ އަލުން އަނބުރާ ސްޕޯޓިންއަށް ބަދަލުނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރޮނާލްޑޯގެ ކެރިއަރު ޕްލޭނުގައި ޕޯޗުގަލް ނުހިމެނޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ރޮނާލްޑޯގެ ޓްރާންސްފާއާ ގުޅޭ ވާހަކަތައް މީޑިއާގައި ގަދަވެފައިވީ ނަމަވެސް، މީގެ ކުރިން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޔުވެންޓަސްގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުންގެ ވައިސް ޗެއާމަން އަދި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޕަވެލް ނެޑްވެޑް ވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ރޮނާލްޑޯ އެ ކުލަބު ދޫކޮށް ނުދާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަން ރޮނާލްޑޯ އުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނާއިރު، މީގެ ކުރިން ރެއާލާއެކު ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހަތަރު ފަހަރު ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ނަމަވެސް، އޭނާއަށް ޔުވެންޓަސްއާއެކު އަދި މިހާތަނަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ޔުވެންޓަސްއަށް މި ސީޒަނުގެ އިޓާލިއަން ލީގުވެސް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

އެކަމަކު ޔުވެންޓަސްގައި ރޮނާލްޑޯ މިހާތަނަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން 131 މެޗުގައި 100 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އަދި ވަނީ މިހާތަނަށް ޔުވެންޓަސްއާއެކު އިޓާލިއަން ލީގާއި އިޓާލިއަން ސުޕަ ކަޕް ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
17%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
17%
އުފާ ވެއްޖެ
17%
ދެރަ ވެއްޖެ
17%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
33%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved