ފަލަސްތީން އިޒްރޭލް ހަަމަނުޖެހުން
40 މިނިޓް، 450 މިސައިލް
 
ގާޒާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 100 އިން މަތީގައި
 
މެއި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްޓުމެއްނެތި ގާޒާއަށް އަންނަނީ ހަމަލާ ދެމުން
ކ. މާލެ |
މެޓްރޯ ސްޓޭޝަންތައް ހަލާކުކޮށްލުމަށް މިހާރު ދަނީ ހަމަލާދެމުން
އަލްޖަޒީރާ

ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާއަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުން ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކޮށްފިއެވެ. ބަދަލުގައި ހަމާސްއިންވެސް އަންނަނީ އިޒްރޭލަށް ރޮކެޓް ފޮނުވަމުންނެވެ.

40 މިނިޓް ތެރޭގައި، ގާޒާގެ 150 އަމާޒަކަށް 450 މިސައިލް ހަމަލާ ދީފައިވާ ކަމަށް އިސްރާއީލްގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ތަރުޖަމާން އަވިޗޭ އަޑްރައީ ހުކުރުދުވަހު ބުންޏެވެ. އޭނާ މިކަން ހާމަ ކޮށްފައިވަނީ ހުކުރުދުވަހު ކުރި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހަގުރާމަވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ކަމަށް ބުނެ އިޒްރޭލުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުގައި، ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ ސިޓީގެ އިމާރާތްތައް ދަނީ ބިމާ ހަމަކުރަމުންނެވެ. މިހަމަލާތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޝަހީދު ވެފައެވެެ.

ފަލަސްތީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މި މޭމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ގާޒާ ސިޓީއަށް ދެމުންދާ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 119 މީހަކު ޝަހީދު ވެފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 31 ކުޑަކުދިންނާ 19 އަންހެނަކުވެސް ހިމެނެއެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް 830 މީހަކު ޒަޚަމްވެފައި ވާކަމަށްވެސް ފަލަސްތީނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ.

މިހާރުދެމުންދާ ހަމަލާތަކަކީ މެޓްރޯ ސްޓޭޝަން ހަލާކުކޮށްލުމަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކެއް ކަމަށް އިޒްރޭލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ދެމުންދާ މި ހަމަލާތަކުގައި، ފައިޓަރ ޖެޓްތައް ވެސް ދަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
10%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
3%
އުފާ ވެއްޖެ
63%
ދެރަ ވެއްޖެ
23%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 20:59
ކހހ
މުސްލިމު ބޮޱެތި ގައުމުތަކުގެ ފިނޱި ކަމުން
raajjemv logo

All rights reserved