ފްރެންޗް ކަޕް
މޮންޕެލިއޭ ބަލިކޮށް ޕީއެސްޖީ ފައިނަލަށް
 
ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-5 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ޕީއެސްޖީން ވަނީ 13 ފަހަރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައި
ކ. މާލެ |
ޕީއެސްޖީ އާއި މޮންޕެލިއޭ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-5 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ފްރެންޗް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މޮންޕެލިއޭ ބަލިކޮށް، މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 6-5 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ޕީއެސްޖީން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 10 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކީލިއަން އެމްބާޕޭއެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ގައެޓަން ލަބޯޑް ވަނީ މޮންޕެލިއޭއަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެމްބާޕޭ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި، ޕީއެސްޖީއަށް އަލުން ލީޑު ނަގާދީފައެވެ. އެއާއެކު މޮންޕެލިއޭއިން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، މެޗު ނިމެން ހަތް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އެ ޓީމުން ވަނީ މި މެޗުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެންޑީ ޑެލޯޓެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު، ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް ވަނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހާފައެވެ. އެގޮތުން ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓުގައި ޕީއެސްޖީން ހަ ޕެނަލްޓީވެސް ކާމިޔާބުކުރިއިރު، މޮންޕެލިއޭގެ ޖޫނިއާ ސާމްބިއާ ފޮނުވާލި ހަވަނަ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ފްރެންޗް ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ޕީއެސްޖީ ދަތުރުކުރިއިރު، އެ ޓީމަކީ މި މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމެވެ. އެގޮތުން ޕީއެސްޖީން ވަނީ މިހާތަނަށް 13 ފަހަރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved