ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2021 | ހުކުރު 01:27
ރައީސް ނަޝީދު ގެކޮޅު ކައިރީ އެއްޗެއް ގޮއްވާލުން، ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިން މިހާރު ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން
ރައީސް ނަޝީދު ގެކޮޅު ކައިރީ އެއްޗެއް ގޮއްވާލުން، ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިން މިހާރު ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ޒިންމާ އައިސިސް އިން ނެގިކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް!
 
ހަމަލައިގެ ޒިންމާ އުފުލި ޖަމާއަތާމެދު ރަސްމީ އިދާރާއަކުން އަދި އެއްޗެއް ނުބުނޭ
 
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ނަޝީދު ގެންދަވަނީ ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން

ކުރީގެ ރައީސް، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ޒިންމާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިސިސް) ނަގައިފި ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފިއެވެ.

ބޭރުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އައިސިސްގެ ޑަރ ކްވެބް ޗެނަލުން ވަނީ ޒިންމާ ނަގާފައެވެ. ބޭރުގެ އެކިއެކި މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓު ކުރެވުނު ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މިކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ބަހެއް ބުނެފައިނުވެއެވެ.

Advertisement

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 8:39 ހާއިރު އަތަމާ ޕެލެސް ހޮޓެލް ކުރިމަތީ ގައި އޮންނަ ގޯޅިއެއްގެ ތެރޭގައި ރައީސް ނަޝީދު އުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކައިރީގައި ޕާކު ކޮށްފައިވާ ސައިކަލެއްގެ ކައިރީގައި ވަނީ އެއްޗެއް ގޮއްވާލާފައެވެ. އަދި ގޮއްވާލީ ކޮންއެއްޗެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. މިހަމަލައާ ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދުގެ އިތުރުން ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ.

މިހަމަލާއާ ގުޅިގެން އަނިޔާވި ސިފައިންގެ ހަތަރު ބޭކަލުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު މިހާރު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާދިން ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، މާލެސިޓީގައި ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ހަމަލައިގެ ޒިންމާ އުފުލި ކަމަށް ބުނާ ބަޔަކީ "ޖަމާޢަތު އަލް ތައުޙީދު ވަޢަލް ޖިހާދު" ގެ ނަމުގައި 1999 ވަނަ އަހަރު އުފެދި، 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން "ދައުލަތު އަލް ޢިރާޤު އަލް އިސްލާމިއްޔާ" ނުވަތަ "އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އޮފް ޢިރާޤު"ގެ ނަމުގައި މަޝްހޫރުވެ، 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން "އައްދައުލަތު އަލްއިސްލާމިއްޔާ ފިލް ޢިރާޤު ވަ'ޝާމް"، ނުވަތަ "އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް އޮފް ޢިރާޤު އެންޑް ދި ލެވަންތު" (ދައީޝް / އައިސިލް / އައިސިސް / އައިއެސް) އަށް ނަން ބަދަލުވަމުން އައި ޖަމާއަތެކެވެ. އެއީ ފަހުގެ ތާރީޚުގައި ދުނިޔޭގައި އުފެދި އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާ ހަތިޔާރު އެޅި އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ނިރުބަވެރި ޖަމާޢަތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
6%
35%
6%
41%
6%
6%
ކޮމެންޓް