ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2023 | ހޯމަ 07:37
ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން
ތުރުކީގެ ރައީސް އުރުދުޣާން
ރޮއިޓާސް
އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރު
ތުރުކީ އިންޓެލިޖެންސުން އައިއެސްގެ ލީޑަރު މަރާލައިފި
 
ޤުރައިޝީ މަރާލީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވި
 
ޤުރައިޝީ އައިއެސްގެ ލީޑަރަކަށް ހަމަޖެއްސީ 2022 ވަނަ އަހަރު

ތުރުކީގެ އިންޓެލިޖެންސް ފޯސްތަކުން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އިސް ލީޑަރު ކަމަށްވާ އަބޫ ހުސައިން އަލް ޤުރައިޝީ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ރަޖަބް ޠައްޔިބް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ ޤުރައިޝީ މަރާލާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ތުރުކީގެ އިންޓެލިޖެންސް ފޯސްތަކުން ސީރިއާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށެވެ. އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ސީރިއާގެ މަސްދަރުތަކާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ތުރުކީން މި އޮޕަރޭޝަން ހިންގީ ސީރިއާގެ އުތުރުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ޖަންދަރިސްގައެވެ. އެއީ މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ތުރުކީއާއި ސީރިއާއަށް އައި ބިންހެލުމުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބުނު އެއް ސަރަހައްދެވެ. އެ ސަރަހައްދު ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ތުރުކީއަށް ތާއީދު ކުރާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުންނެވެ.

އައިއެސް އިން ޤުރައިޝީ އެ މީހުންގެ ލީޑަރަކަށް ހަމަޖެއްސީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުއެވެ. އެއީ އޭރު ހުރި ލީޑަރު މަރާލުމާ ގުޅިގެން ގެނައި ބަދަލެކެވެ.

އައިއެސް އިން އިރާޤާއި ސީރިއާގެ ބޮޑުބައެއް އެ މީހުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް 2014 ވަނަ އަހަރު ގެނައެވެ. އޭރު އެ މީހުންގެ އިސް މީހަކަށް ހުރީ އަބޫބަކުރު އަލް ބަޤްދާދީއެވެ. ނަމަވެސް އައިއެސް އަތުން މިހާރު ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ވަނީ މިނިވަންކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް