ޔޫރޯ 2020
ޔޫރޯ ސްކޮޑުގައި 26 ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭނެ
 
މީގެ ކުރިން ސްކޮޑުގައި ހިމެނެނީ 23 ކުޅިންތެރިން
 
ޔޫރޯ އޮންނާނީ ޖޫން 11 އިން ޖުލައި 11 ގެ ނިޔަލަށް
ކ. މާލެ |
ޔޫރޯގައި ވާދަކުރާ ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ކުރިއަށް އޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކުގެ ސްކޮޑުގައި އިތުރު ތިން ކުޅުންތެރިންނަށް ޖާގަ ދޭން ޔުއެފާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގެންނަ ވަގުތީ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި މި ބަދަލު ގެންނަން މީގެ ކުރިން ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ޓީމު ކޮމެޓީން ހުށަހަޅާފައެވެ. އެއާއެކު އަންގާރަ ދުވަހު ޔުއެފާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކޮވިޑް-19 އާއެކުވެސް މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ޔޫރޯ މުބާރާތް މައްސަލަތަކެއް ނައިސް ނިންމާލަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ޓީމަކަށްވެސް 26 ކުޅުންތެރިން ސްކޮޑުގައި ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ ކުރިން ޔޫރޯ މުބާރާތްތަކުގެ ސްކޮޑުގައި ހިމެނޭނީ 23 ކުޅިންތެރިންނެވެ.

ޔޫރޯ ސްކޮޑުގައި 26 ކުޅުންތެރިންނަށް ޖާގަ ދޭން ނިންމިއިރު، މީގެ ކުރިން ޔުއެފާއިން ވަނީ ޔޫރޯގައި ފަސް ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކުރެވޭ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަންވެސް ނިންމާފައެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ މި އަހަރަށް ފަސްކުރިއިރު، ކުރިން މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖުލައި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެކަމަކު ޔުއެފާއިން މިހާރު ވަނީ މި މުބާރާތް މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޖުލައި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭއްވުމަށް ތާވަލުކޮށްފައެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތް މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ނިންމި ނަމަވެސް، މި މުބާރާތް މި އަހަރުވެސް ކުރިއަށްދާނީ "ޔޫރޯ 2020" ގެ ނަމުގައެވެ.

މީގެ ކުރިން ޔުއެފާއިން ނިންމާފައިވާ ގޮތުން މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ ޔޫރަޕުގެ ތަފާތު 12 ގައުމެއްގެ 12 ސިޓީއެއްގައެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތް ހުޅުވާ މެޗު އިޓަލީގެ ރޯމުގެ ސްޓާޑިއޯ އޮލިމްޕިކޯ ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅޭއިރު، ސެމީ ފައިނަލް މެޗުތަކާއި، މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ލަންޑަނުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ. މި ގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދަން ޔުއެފާއިން ނިންމީ، ޔޫރޯ މުބާރާތް ބާއްވާތާ 60 އަހަރު އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބަތު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
67%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް