ކ. މާލެ
|
28 ޖުލައި 2023 | ހުކުރު 19:54
ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ ތަށި
ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ ތަށި
ޔުއެފާ
ޔޫރޯ 2032
އިޓަލީ އާއި ތުރުކީން 2032 ގެ ޔޫރޯ ބާއްވަން ބިޑް ކުރަނީ
 
2032 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ބިޑް ކޮށްފައިވަނީވެސް ހަމައެކަނި މި ދެ ގައުމުން

2032 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް (ޔޫރޯ) މުބާރާތް އިޓަލީ އާއި ތުރުކީން ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް އެދުނު ކަމަށް ފީފާ އިން ބުނެފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ފީފާއިން ބުނީ، 2032 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވަނީވެސް ހަމައެކަނި އެ ދެ ގައުމުން ކަމަށެވެ. މިކަމާ ގުޅެގޮތުން ޔުއެފާ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ދެ ގައުމު ގުޅިގެން މުބާރާތް ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ ދެކޮޅަށްވެސް އޭގެ ފަސޭހަތަކެއް ވާނެތީއެވެ. އެގޮތުން ސްޓޭޑިއަމްތައް ހެދުމާއި، ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ސްޓޭޑިއަމްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރާމާތުކުރަން އިޓަލީއަށް ޖެހެއެވެ. މިލާންގެ އައިކޮނިކް ސަން ސީރޯ ސްޓޭޑިއަމް ބަދަލުކުރުން ފަދަ އިޓަލީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަހުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާންގެ ސިޔާސީ ލީޑަރޝިޕްގެ ތެރޭގައި ގައުމީ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއަކަށް ފަހު، ތުރުކީގެ ސްޓޭޑިއަމްތަކާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އޮތީ ގާތްގަނޑަކަށް މުޅިން ތައްޔާރުވެފަ އެވެ. ތުރުކީން ފާއިތުވި 20 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ބިޑްތަކެއް ކުރިނަމަވެސް، ކާމިޔާބު ވާގޮތެއް ނުވެއެވެ. އަދި އިސްތަންބޫލްގައި އޮތް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ލޮޖިސްޓިކް ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމުން މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ގާބިލްކަމާ މެދު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ވާދަވެރި ވޯޓަކާ ނުލައި ކޯ-ހޯސްޓް ކުރުމަކީ ތުރުކީއަށް ވަރަށް ބޮޑު ހައްލަކަށް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

Advertisement

ޔުއެފާއިން ބުނީ 24 ޓީމު ހިމެނޭ މި މުބާރާތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޝަރުތުތަކެއް އެ ދެ ފެޑެރޭޝަނުން ޖޮއިންޓް ބިޑަށް ފެތޭތޯ ބެލުމަށް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށެވެ.

ތުރުކީން 2028 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތްވެސް ބޭއްވުމަށް ބިޑް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، މިއީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހަތަރު ފެޑެރޭޝަނާއި އަޔަލޭންޑް ގުޅިގެން ކުރާ ބިޑަށް ދާނެ ކަމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބެލެވިފައި އޮތް ކަމެކެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖަރުމަނުގައެވެ. ތުރުކީ އާ ވާދަކޮށް ޖަރުމަނު ކާމިޔާބުކުރީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް