ކ. މާލެ
|
26 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 18:55
އިންގްލެންޑާއި އިސްރާއީލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އިންގްލެންޑާއި އިސްރާއީލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫރޯ
21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫރޯ: ކުޅުނު ދެ މެޗުން މޮޅުވެ، އިންގްލެންޑް ކުއާޓަރއަށް
 
އިންގްލެންޑު ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވީ 2-0ން

މިހާރު ކުރިއަށްދާ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް (ޔޫރޯ)ގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް އިންގްލެންޑް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ގުރޫޕު ސީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޗެކް ރިޕަބްލިކާ ވާދަކޮށް 2-0ން އިންގްލެންޑް މޮޅުވެފައިވާއިރު، އާދިއްތަ ދުވަހު އިސްރާއީލް ކައިރިންވެސް ވަނީ 2-0ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ.

ރަމާޒް ޝެންގޭލިއާ ސްޓޭޑިއަމްގައި އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އިންގްލެންޑުން ކާމިޔާބުކުރީ އެންތަނީ ގޯޑަންއާއި އެމިލް ސްމިތު ރޯގެ ލަނޑުތަކުންނެވެ. ޗެކް އަތުން ޖަރުމަނު ބަލިވުމުން ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި އިންގްލެންޑަށް ކުރިޔަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ.

މެޗު ފެށިގެން 15 މިނެޓު ފަހުން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ގޯޑަން ވަނީ މޯގަން ގިބްސް ވައިޓް ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ގޯލްކީޕަރު ޕެރެޓްޒް ޑެނިއަލް ކައިރިން ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. މުޅި މެޗުގައިވެސް އިޒްރޭލަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސް ނުކުރެވުނުއިރު، މެޗުގެ 68 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލްގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ސްމިތު ރޯ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި ތިން ޕޮއިންޓް ކަށަވަރުކޮދީފައެވެެ.

ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ބުދަ ދުވަހު އިންގްލެންޑު ނިކުންނާނީ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް