ރާނީގެ ފަރީއްކޮޅު
އިނގިރޭސި ރާނީގެ ފަރީއްކޮޅަށް ވިހަލެވިދާނެތަ؟
 
ރަސްމީ ފަރީއްކޮޅުތަކުގައި ރާނީއަށް ވަކި ޚާއްސަ ތައްޓެއް ނުހުންނާނެ
 
ރާނީއަށް އަރުވާނެ ތަށި އިޚުތިޔާރު ކުރާނީ ހުރިހާ ތަށިތަކުގެ ތެރެއިން ރޭންޑަމްކޮށް
ކ. މާލެ |
ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅެއްގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތު
މިރަރ.ކޯ.ޔޫކޭ

އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތަށް ވިހަ ދީގެން އަވަހާރަ ކޮށްލުމުގެ ކަމެއް ހިނގާފާނެތީ ޝާހީ ގަނޑުވަރުގެ ބަދިގެޔާއި ގުޅޭ ކަންކަން ރޭވިފައިވާ ގޮތުގެ ބައެއް ސިއްރުތައް ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޝާހީ ބަދިގޭގެ ސިއްރުތަކުގެ ނަމުގައި ޗެނަލް ފަހަކުން ގެނެސްދިން ޑޮކިއުމެންޓަރީއެއްގައި ގަނޑުވަރާ ބެހޭ މުހައްމިލު އެމިލީ އެންޑްރޫސް ބުނެފައިވަނީ ގިނަ ބަޔަކު މަރުނުވާ ގޮތަކަށް ރާނީއަށް އެކަނި ވިހަ އެރުވުމަކީ ކައްކާ މީހަކަށް ވެސް އަދި ވެއިޓަރަކަށް ވެސް ކުރެވޭނޭ ކަމެއް ނޫންކަމުގައެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފާއިތުވީ ބާރަސަތޭކަ އަހަރުގެ ދިގު ތާރީޚުގައި 61 ބޭފުޅަކު ތަޚުތުގައި ރެދަލި ކުރައްވާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ކުރީ ޒަމާނުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭފުޅުން އަވަހާރަވެފައިވަނީ ވިހަލާފައިވާ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ފަރީއްކުޅުވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުންނެވެ.

މިބާވަތުގެ ކަމެއް މިޒަމާނުގައި ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ރޭވުންތަކެއް ވަނީ ރާވާފައެވެ. ރާނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ގަނޑުވަރުގައި ގިނަ މެހުމާނުންތަކެއް ހިމެނޭގޮތުން ރަސްމީ ފަރީއްކޮޅެއް ބާއްވާނަމަ ރާނީއަށް ވަކި ޚާއްސަ ތައްޓެއް ނުހުންނާނެއެވެ. ރާނީއަށް އަރުވާނެ ތަށި ނިންމާނީ މެހުމާނުންނާއި ހަމަޔަށްވެސް ތަށިތަށި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު އެކި ތަށީގެ ތެރެއިން އެވަގުތެއްގައި އެހީތެރިޔަކު ރޭންޑަމްކޮށް އިޚުތިޔާރު ކުރާ ތައްޓެކެވެ.

ރަސްމީ ފަރީއްކޮޅުތަކަށް މިކަހަލަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ގަނޑުވަރުގައި ގިނިކަންޏާ ފަރިއްކުޅުވުމުގައި ވެސް ރާނީއަށްޓަކައި ސަލާމަތީ ޚާއްސަ ރޭވުންތަކެއް ވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއްކަމަކީ ކޮންމެވެސް މީހަކު އަޖުމަ ބަލައި ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު ނޫނީ ރާނީއާ ހަމަޔަށް އެއްޗެއް ނުގެންދިއުމެވެ.

ޕްރައިވެޓްކޮށް ރާނީ ފަރީއްކުޅުވަނީ އާއްމު ގޮތެއްގައި ގަނޑުވަރުގައި ރާނީ އުޅުއްވާ ބައިގެ ލިވިން ރޫމްގައި ޓީވީ ދޮށުގައި އިންނަވައިގެންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ރަސްރަސްކަލުންނަށް ޚާއްސަ ޝެފުންނާއި އެހީތެރިން ތިބޭ ގޮތަށް އިގިރޭސި ރާނީއަށްޓަކައިވެސް މިފަދަ ޓީމެއް އޮވެއެވެ.

ބަކިންހަމް ޕެލަސްގެ ކުރީގެ ޝެފެއް ކަމުގައިވާ ޑަރެން މެކްގްރެޑީ ބުނެފައިވަނީ ގަނޑުވަރުގައި އަބަދުވެސް މެނޫ ތައްޔާރު ކުރަނީ ތިންދުވަސް ކުރިއަށް ކަމުގައެވެ. ރާނީއާ ހަމަޔަށް މެނޫ ފޮނުވުމުން އެތަނުން ރާނީ ބޭނުންފުޅު ނުވާ ތަކެތި ފާހަގަ ކުރައްވައި ރޮނގު ދަންމަވާނެއެވެ. މިގޮތުން ބަދިގޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަބަދުވެސް ދުރާލާ ތައްޔާރުވާން ފުރުސަތު ލިބެއެވެ.

ބަދިގޭގެ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ރާނީ އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައި ނުގެންނެވިކަމަށްވިޔަސް ބަދިގޭގައި ތައްޔާރު ކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ މައްޗަށް ބަސްފުޅު ވިދާޅުވެ މެނޫ ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރާނީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
28%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
4%
އުފާ ވެއްޖެ
3%
ދެރަ ވެއްޖެ
15%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
26%
މޮޔަވެއްޖެ
24%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް