ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 13:16
ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާ
ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާ
އަވަސް
ރައިޒް އަޕް އެމްވީ މޫވްމަންޓުގެ މުޒާހަރާ
މުޒާހަރާގައި ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅާފައި ވާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ- މީޑިއާ ކައުންސިލް
 
ބައެއް ނޫސްވެރިންގެ ކިބައިން ވެސް، ނޫސްވެރިކަމުގެ އަޚުލާގީ މިންގަޑާ ނުގުޅޭ ބޭއަދަބީ އަމަލުތައް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބުނޭ
 
އެ ކައުންސިލުން ބުނީ ނޫސްވެރިޔާގެ މަސައްކަތަށް ދަތިކޮށް ހުރަސްއެޅުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް

ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި އެއްވުމާ ގުޅިގެން ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބަލައި، ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅާފައި ވާނަމަ އެކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ މުޒާހަރާ ކަވަރުކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި ބައެއް ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތަށް ފުލުހުންގެ ހުރަސްއަޅާފައި ވާ ކަމަށާއި، ނޫސްވެރިންނާއި ބޭއަދަބީ ބަހުރުވައިން މުޚާތަބުކޮށް ހާލަތާއި ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައި ވާކަމުގެ ޝަކުވާ އެ ކައުންސިލަށް ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ކައުންސިލުން ބުނީ ނޫސްވެރިންގެ މިނިވަންކަމުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ވާޖިބު އަދާކުރަމުން ދާހާ ހިނދެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން، ނޫސްވެރިޔާގެ މަސައްކަތަށް ދަތިކޮށް ހުރަސްއެޅުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ކަންކަން ކައުންސިލުން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރި ކުރާކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބުނީ ބައެއް ނޫސްވެރިންގެ ކިބައިން ވެސް، ނޫސްވެރިކަމުގެ އަޚުލާގީ މިންގަނޑާ ނުގުޅޭ ބޭއަދަބީ އަމަލުތައް ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަން ކުށްވެރި ކޮށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރާ ކަމަށެވެ. ނޫސްވެރިންނަކީ މުޖުތަމައު ތެރޭގައި އުޅޭ އުޅުމުގައްޔާއި ޚާއްސަކޮށް މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ވަކި މިންގަނޑެއް ހިފަހައްޓައި، މުޅި މުޖުތަމައުއަށް ނަމޫނާ ބަޔަކަށް ވާންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ރައިޒް އަޕް އެމްވީ މޫވްމަންޓުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު އެކަމުގެ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު، އެފަދަ މަންޒަރުތައް ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯތައް ވެސް ދަނީ މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންނެވެ. މި އެއްވުން ރޫޅާލާފައިވާ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ އިންކުއަރީއެއް ހެދުމަށް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް