އިޓަލީގެ ކުލަބުތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން
ސުޕަ ލީގު ކުލަބުތަކަށް އިޓާލިއަން ލީގުގައި ނުކުޅެވޭނެ
 
ސުޕަ ލީގުގައި ޔުވެންޓަސް، އިންޓަ އަދި މިލާން ބައިވެރިވި
 
ސުޕަ ލީގުން ރަސްމީކޮށް ވަކިނުވެ އޮތީ ޔުވެންޓަސް އެކަނި
ކ. މާލެ |
ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ލީގުގައި ބައިވެރިވި ޔުވެންޓަސް، އިންޓަ އަދި މިލާން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ލީގު ފަދަ ރަސްމީ ފެޑެރޭޝަނަކުން ބަލައިނުގަންނަ ލީގެއްގައި ބައިވެރިވާ ކުލަބުތަކަށް އިޓާލިއަން ލީގުގައި ނުކުޅެވޭ ގޮތަށް ގަވާއިދެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ދާދި ފަހުން ޔޫރަޕުގެ ނަން މަޝްހޫރު ކުލަބުތެއް ގުޅިގެން އުފެއްދި ޔޫރަޕިއަން ސުޕަ ލީގުގައި އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތިން ކުލަބެއް ހިމެނުނެވެ. އެއީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް އާއި، އިންޓަ މިލާން އަދި އޭސީ މިލާނެވެ. އެކަމަކު އިންޓަ އާއި މިލާނުން ވަނީ ފަހުން މި މުބާރާތުން ވަކިވެފައެވެ.

ސުޕަ ލީގުގައި ބައިވެރިވި ތިން ކުލަބަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެ ލީގުގެ 11 ކުލަބަކުން ދާދި ފަހުން ގޮވާލިއިރު، އިޓަލީގެ ކުލަބުތަކާއެކު ދި އިޓާލިއަން ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަން (އެފްއައިޖީސީ) އިން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވަނީ ޔުއެފާ އާއި ފީފާއިން ބަލައިނުގަންނަ އަމިއްލަ ލީގުތަކުގައި އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޓީމުތަަކަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ. އަދި އެފަދަ ލީގެއްގައި ބައިވެރިވާ ޓީމަކަށް އިޓާލިއަން ލީގުން ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން ސުޕަ ލީގުން އަދި މިހާތަނަށް ރަސްމީކޮށް ވަކިނުވެ އޮތް ޔުވެންޓަސްއިން އެ ލީގުގައި ދެމިއޮތުމާ މެދު ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހޭނެއެވެ. ސުޕަ ލީގުން ވަކިވާން އިޓަލީގެ ޓީމުތަކަށް އޮތް އެންމެ ފަހުގެ މުއްދަތަކީ ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހެވެ.

މި މަހު 18 ވަނަ ދުވަހު ސުޕަ ލީގު އިއުލާންކުރީ ފައުންޑާ 12 ކުލަބަކާއެކުއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނީ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ތިން ކުލަބަކާއި، ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތިން ކުލަބެއްގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ހަ ކުލަބަކެވެ. ސުޕަ ލީގު އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ ޔުއެފާ އާއި ފީފާއިން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ތަކުރާރުކޮށް އިންޒާރު ދެމުން އަންނަނިކޮށެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ފީފާއިން ވަނީ ސުޕަ ލީގުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ކުލަބެއް އަދި ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކުވެސް ފީފާއިން ނޫނީ އެހެން ފެޑެރޭޝަންތަކުން ރާވާ ހިންގާ އެއްވެސް މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރެއް ދީފައެވެ. އެކަމަކު އެ އިންޒާރުތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި ސުޕަ ލީގު ތައާރަފުކުރިއިރު، އެ މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ގައުމީ ޓީމުގެ މެޗުތަކުގައި ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް ޔުއެފާގެ ރައީސް އަލެކްސަންޑަ ކެފެރިންވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސުޕަ ލީގާއެކު ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުން ނުރުހުން ފާޅުކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން، އެ ލީގުގައި ހިމެނުނު އިނގިރޭސި ހަ ކުލަބުންވެސް ވަނީ އެ މުބާރާތުން ވަކިވިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ. ދެން އެ މުބާރާތުން ވަކިވެފައިވަނީ އިންޓަ އާއި މިލާނުގެ އިތުރުން ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑެވެ. އެހެންކަމުން މި ވަގުތު ސުޕަ ލީގުން ވަކިނުވެ އޮތް ތިން ކުލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި، ބާސެލޯނާ އަދި ޔުވެންޓަސްއެވެ.

އެއާއެކު މި މުބާރާތް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން ސުޕަ ލީގުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި މުބާރާތުން ކުލަބުތައް ވަކިވުމާއެކު، ސުޕަ ލީގު ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެކަމަކު ސުޕަ ލީގުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މުބާރާތުގެ ފޯމެޓަށް ގެނެވޭނެ ބަދަލުތައް ދިރާސާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved