ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 09:29
އއ. މަތިވެރި، އެރަށުން ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަން ފާހަގަވުމުން ވަނީ މޮނިޓަރިންއަށް ލާފަ
އއ. މަތިވެރި، އެރަށުން ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަން ފާހަގަވުމުން ވަނީ މޮނިޓަރިންއަށް ލާފަ
ގޫގުލް
ކޮވިޑް-19 މަތިވެރީގެ ހާލަތު
މަތިވެރިން ހުކުރު ދުވަހު އެކަނިވެސް 67 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި، ޖުމްލަ 86 ކޭސް
 
މަތިވެރިންް ހދ. ހަނިމާދޫ އަށް ދަތުރުކުރި ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން ހަނިމާދޫވެސް އޮތީ މޮނިޓަރިންގ ގައި
 
ނަތީޖާ ނުލިބޭ 12 ސާމްޕަލެއްވާ ކަމަށް ހެލްތު ސެންޓަރުން ބުނޭ
 
މަތިވެރި މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވަނީ މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު

އއ. މަތިވެރިން ހުކުރު ދުވަހު އެކަނިވެސް 67 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް އެރަށު ހެލްތު ސެންޓަރުން ބުނެފިއެވެ.

އެރަށު ހެލްތު ސެންޓަރުން ބުނީ 22 އޭޕްރީލްގައި ނެގި 150 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނަތީޖާ ލިބިފައިވަނީ 138 ސާމްޕަލެއްގައެވެ. އޭގެތެރެއިން 67 ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު ނަތީޖާ ނުލިބޭ 12 ސާމްޕަލެއްވާ ކަމަށް ހެލްތު ސެންޓަރުން ބުނެއެވެ. މިއާއެކު މިވަގުތު އެރަށުގައި 86 ކޭހެއް އަންނަނީ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ ގޮތުގައި ރިޕޯޓްކުރަމުންނެވެ.

މަތިވެރިންް ހދ. ހަނިމާދޫ އަށް ދަތުރުކުރި ތިން މައިންގެ ތެރެއިން މަންމަ އަކާއި ދަރިއަކު ޕޮޒިޓިވްވެ ހަނިމާދޫ ވެސް އޮތީ މޮނީޓަރިންގަ އެވެ.

މަތިވެރިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮވިޑް ކޭސްތަކެއް ފެންނަމުންދާތީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެރަށު ހެލްތު ސެންޓަރުން ބުނެއެވެ.

މަތިވެރިން ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެ ރަށް މޮނީޓަރިން އަށް ލާފައިވަނީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް