ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 22:17
ރަޝިއާއިން މިސްރަށް ޗާޓަރު ދަތުރުތައް ފަށަނީ
ރަޝިއާއިން މިސްރަށް ޗާޓަރު ދަތުރުތައް ފަށަނީ
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިއާއިން މިސްރަށް ޗާޓަރު ދަތުރުތައް ފަށަނީ
ފަސް އަހަރަށް ފަހު ރަޝިއާއިން މިސްރަށް ޗާޓަރު ދަތުރުތައް ފަށަނީ
 
ރަޝިއާއިން މިސްރަށް ކުރަމުން އައި ޗާޓަރު ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލާފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު
 
މިސްރުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވަނީ މިއަހަރުގެ މަރޗް މަހު ދަތުރުތައް ފަށާނެކަމަށް ބުނެފައި
 
ވަރަށް އަވަހަށް މިސްރަށް ޗާޓަރު ދަތުރުތައްކުރަން ފަށާނެކަމަށް ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައި

ރަޝިއާއިން މިސްރަށް ޗާޓަރު ދަތުރުތައް އަލުން ފަށަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް އެގައުމުން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަނީ އެގައުމުން ވަރަށް އަވަހަށް މިސްރަށް ޗާޓަރު ދަތުރުތައް ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

މިސްރުގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ވަނީ ރަޝިއާއިން މިސްރުގެ ޝަރަމުއްޝައިޚަށް ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް ފަސް އަހަރު ވަންދެން މެދުކަނޑަލާފައި އޮތުމަށްފަހު މިއަހަރުގެ މަރޗްމަހު ފަށާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން މިސްރަށް ކުރަމުން އައި ޗާޓަރު ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލާފައި ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު، ރަޝިއާގެ ރައްޔިތުން އުފުލައިގެން ދަތުރުކުރި ފްލައިޓެއް ވެއްޓި 224 މީހުން މަރުވި ހާދިސާއަށް ފަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް