ކޮވިޑްގެ ހާލަތު
ހޯމަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 150ން މަތީގައި
 
އަތޮޅުތެރޭގެ ކޭސްތައް އަނެއްކާވެސް އިތުރު
 
ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު 100 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވޭ
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
ކ. މާލެ |
މޮބައިލް ޓީމަކުން މާލެ ތެރޭގައި ރޭންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ
ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

އިތުރު 157 މީހަކު ކޮވިޑް-19ށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާ ގޮތުން، އާދީއްތަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00ން ހޯމަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސި 6:00ށް ޕޮޒިޓިވްވި 157 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 71 މީހަކާއި އަތޮޅު ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި 72 މީހެއްގެ އިތުރުން ރިސޯޓްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 12 މީހުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިނާއީ މަސައްކަތް ކުރާ ރަށަކުން 2 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު ތެރޭގައި 3122 ސާމްޕަލް ނަގައި ޓެސްޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި 157 މީހުންނާއެކު ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް 26،505 މީހަކު ވަނީ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އެކްޓިވް ކޭހުގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު އެކްޓިވް ކޭސް ވަނީ 57 މީހުން އިތުރުވެފައެވެ. މިހާރު އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވަނީ 2735 މީހެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ 68 މީހަކަށެވެ. ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު އިތުރު 8 މީހަކަށް އަންނަނީ އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދެމުންނެވެ. ފާއިތުވި 24 ގަޑި އިރު ތެރޭގައި 100 މީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ އިރު، ޖުމްލަ 23،691 މީހަކު ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ.

މި މަހުގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް 200ން މަތިން ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރިޕޯޓްކުރެވުނު ކޭސްތަކާއި މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ރިޕޯޓް ކުރެވުނު ކޭސްތަކެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލިވިފައިވާ އިރު، ރަށްރަށުން އަދިވެސް ރޭންޑަމް ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވްވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް މަދުވެފައި އޮތުމަށް ފަހު ތިން ވަނަ ރަޅަކާ ކުރިމަތިވީ މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ފަހު މީގެ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސްކުރިން އަނެއްކާވެސް ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނެވެ. ލުއިތައް ދިނީ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މަޑުމަޑުން ދަށްވާން ފެށުމުންނެވެ. ޕޮޒިޓިވިޓީ ރޭޓަށް ބަލާ އިރު، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ޕޮޒިޓިވިޓީ ރޭޓް ހުރީ 5 އިންސައްތައިން ދަށުގައެވެ. އަދި އަތޮޅު ތެރޭގައި ޕޮޒިޓިވްވިޓީ ރޭޓް ހުރީ 3 އިންސައްތައިން ދަށުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް