ކ. މާލެ
|
18 އޭޕްރިލް 2021 | އާދީއްތަ 07:58
އެމެރިކާ - 200 މިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ކަނޑައެޅި ޓާގެޓަށް ވާސިލްވަނީ
އެމެރިކާ - 200 މިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ކަނޑައެޅި ޓާގެޓަށް ވާސިލްވަނީ
ރޮއިޓަރސް
ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހުން
އެމެރިކާގައި 200 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ޖަހައިފި
 
185 މިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިނަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމާއި ދާދިފަހުން ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ޖޯ ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން ޖަހާފައިވާ ވެކްސިން

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސް އެއް ގައުމުކަމުގައިވާ އެމެރިކާގައި މިހާތަނަށް 202 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ ކަމަށް، އެގައުމުގައި ސެންޓަރ ފޮރ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސީޑީސީން ނެރިފައިވާ ޑާޓާތައް ދައްކާ ގޮތުން އެމެރިކާގައި 202 މިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ އިރު، މީގެ ތެރެއިން 185 މިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިނަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމާއި ދާދިފަހުން ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ޖޯ ބައިޑަންގެ ސަރުކާރުން ޖަހާފައިވާ ވެކްސިނެވެ. ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 200 މިލިއަން ޑޯޒް ވެކްސިން ޖެހުމަކީ ބައިޑަންގެ އެއް ވައުދެވެ.

ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ދިނުމަށް ހިފާފައިވާ އަމާޒު ހާސިލްވެ ފަހުން އެ އަދަދު 200 މިލިއަނަށް މަތިކޮށްފައިވާ އިރު، ބައިޑެންގެ ސަރުކާރުން 200 މިލިއަން ޑޯޒް ޖެހުމުގެ ލަނޑުދަނޑިއަށް ވާސިލްވާނީ އެގައުމުގައި ޖުމްލަ 218 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ޖަހައިގެންނެވެ.

ސީޑީސީގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާ ގޮތުން، 202.2 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން މިހާތަނަށް ޖަހާފައިވާ އިރު، އެގައުމަށް 258.5 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ވަނީ ލިބިފައެވެ. ހަފްތާ ބަންދާ ހަމައަށް އައި އިރު ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަނި ވެސް 4 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން އެގައުމުގައި ޖަހާފައިވެއެވެ. އަދި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް 3.3 މިލިއަން ޑޯޒްގެ ވެކްސިން އެގައުމުގައި އަންނަނީ ދެމުންނެވެ.

މިހާތަނަށް އެމެރިކާގައި 38.5 އިންސައްތަ މީހުން ނުވަތަ 128 މިލިއަން މީހުން ވަނީ 1 ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ. އަދި އެމެރިކާގެ އާބާދީގެ 24 އިންސައްތަ މީހުން ނުވަތަ 81 މިލިއަން މީހުން ވަނީ ދެވަނަ ޑޯޒާއެކު ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް