raajjemv logo
ކޮވިޑް-19، ރާއްޖޭގެ ހާލަތު
އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑުތަނުން ދަށަށް
 
އަންގާރަ ދުވަހު ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 58 މީހުން
 
ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 25،759ށް އަރާފައި
ނަހުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުން
ރައީސް އޮފީސް

ކޮވިޑް 19 ގައި އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު އަންގާރަ ދުވަހު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ހާމަކުރި ތަފާސްހިސާބުތަwq ދައްކާގޮތުން، ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު ހަޔަކުން އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ހަޔަކަށް ޖުމަލް 2645 ސާމްޕަލް ޓެސްޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 58 މީހުންނެވެ.

އެއާއެކު ރާއްޖެއިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 25،759ށް އަރާފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވި 58 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ޕޮޒިޓިވްވި 36 މީހުންނާއި، އަތޮޅު ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވި 11 މީހުންގެ އިތުރުން، ރިސޯޓްތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 11 މީހުންނެވެ. އެހެންކަމުން، ޚާއްސަކޮށް އަތޮޅުތެރޭން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މިވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ޖުމްލަ 2702 މީހުން ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާއިރު، އޭގެތެރެއިން 62 މީހުންނަށް ފަރުވާދެމުން ގެންދަނީ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެންނެވެ.

މިހާތަނަށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރެއިން 22981 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. އަދި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 67 މީހުން ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ތިން ވަނަ ރާޅަށްފަހު ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް ކޭސްތައް އާންމުކޮށް ހުރީ މަތީގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަންގާރަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު، މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކޭސްތައް އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުރި ނަމަވެސް، އަތޮޅުތެރޭގެ ކޭސްތައްވަނީ މަދުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް