raajjemv logo
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޑްރީމް ޓީމް
އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޑްރީމް ޓީމުގައި ދަގަނޑޭ
 
ވޯޓިން ޕޯލުގައި ދަގަނޑޭއަށް ވަނީ 28.35 އިންސައްތަ ވޯޓު ލިބިފައި
 
އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުން މި ޓީމުގައި ހިމެނުނު ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިއަކީ ދަގަނޑޭ
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)
މިހާރު

އޮންލައިން ވޯޓުން އެކުލަވާލި އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޑްރީމް ޓީމުގައި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ހިމެނިއްޖެއެވެ.

އޮންލައިން ވޯޓުން ހޮވި ޑްރީމް ޓީމު އެކުލަވާލާފައިވަނީ 3-4-3 ފޯމޭޝަނަށެވެ. އެގޮތުން މި ޓީމުގެ އެންމެ މޮޅު ފޯވާޑުންގެ ތެރޭގައި ދަގަނޑޭ ހިމެނުނުއިރު، އެންމެ މޮޅު ފޯވާޑުން ހޮވުމަށް އޭއެފްސީން ވަނީ 13 ފޯވާޑުން ޝޯޓްލިސްޓުކޮށްފައެވެ. މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ ފަހުކޮޅު އޮންލައިންކޮށް ވޯޓުލާން ހުޅުވާލިއިރު، ދަގަނޑޭއަށް ވަނީ މި ލިސްޓުގެ ދެވަނަ ލިބިފައެވެ. އެގޮތުން ވޯޓިން ޕޯލުގައި ދަގަނޑޭއަށް ވަނީ 28.35 އިންސައްތަ ވޯޓު ލިބިފައެވެ.

އެއާއެކު އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޑްރީމް ޓީމުގައި ދަގަނޑޭ ހިމެނުނުއިރު، ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުގެ ތެރެއިން މި ޓީމުގައި ހިމެނުނު ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިއަކީވެސް ދަގަނޑޭއެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޑްރީމް ޓީމުގައި ދަގަނޑޭ ހިމެނުނުއިރު، މީގެ ކުރިން އޭއެފްސީން އެކުލަވާލި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ޑިފެންޑަރުންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމް އަބްދުލް ޣަނީ (އަކޫ) ވެސް ވަނީ ހިމެނިފައެވެ. އެކަމަކު އޮންލައިން ވޯޓު މަދުވުމާއެކު ޑްރީމް ޓީމުގައި އޭނާ ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޑްރީމް ޓީމުގެ ޖާގައެއް ދަގަނޑޭއަށް ލިބުނުއިރު، އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ކުޅެފައިވަނީ އުމުރުން އެންމެ 18 އަހަރުގައި، 2004 ވަނަ އަހަރެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް އޭއެފްސީ ކަޕުގެ 10 މުބާރާތެއްގައި ދަގަނޑޭ ކުޅެފައިވާއިރު، މި ކޮންމެ މުބާރާތެއްގައިވެސް އޭނާ ވަނީ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ދަގަނޑޭ 29 ލަނޑު ޖަހާފައިވާއިރު، ދައޭނާއަކީ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ ހަތްވަނައިގައި އޮތް ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2005 ވަނަ އަހަރު ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ކުޅުނުއިރު، އެ ޓީމުގައި ދަގަނޑޭ ވަނީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ. އަދި ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ އިތުރުން ކުލަބު ވެލެންސިއާ އާއި، ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީ އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއެކުވެސް ދަގަނޑޭ ވަނީ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކޮށްފައެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ޑްރީމް ޓީމުގައި ދަގަނޑޭ ހިމެނުނުއިރު، ދާދި ފަހުން އޭނާ ވަނީ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ޖަހާފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ލަނޑުތަކުގެ މެދުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޭއެފްސީ ބްރެކެޓް ޗެލެންޖުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި އާންމުން ވޯޓު ދީގެން ހޮވި އޭއެފްސީ ކަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ސޯލޯ ލަނޑަކަށްވެސް ދަގަނޑޭގެ ލަނޑު ވަނީ ހޮވިފައެވެ. އެ ލަނޑަކީ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި 2013 ވަނަ އަހަރު ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އިންޑޮނޭޝިއާގެ ޕާސިބޯގެ މައްޗަށް 0-7 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކުރިހޯދި މެޗުގައި ދަގަނޑޭ ޖަހައިދިން ރީތި ހިތްގައިމު ސޯލޯ ލަނޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
20%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
60%
އުފާ ވެއްޖެ
20%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް