raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 ދެކުނު ކޮރެއާގެ ހާލަތު
ދެކުނު ކޮރެއާގައި އަނެއްކާވެސް ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރަނީ
 
ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް މަޑުޖެހުމެއް އަތުވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ
 
ދެކުނު ކޮރެއާއަށް ކޮވިޑްގެ ހަތަރު ވަނަ ރާޅެއް އަރާފާނެކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައި
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
1,938
ކ. މާލެ |
8 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 11:36
ދެކުނު ކޮރެއާގައި މަގެއްގެ މަތީގައި މީހުން މާސްކު އަޅައިގެން
އަލްޖަޒީރާ

ދެކުނު ކޮރެއާގައި ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު 700ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހި ކޮވިޑް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަނެއްކާވެސް ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހިދާނެކަމަށް އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އަލަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިކޯޑް ކުރި މިއަދަދަކީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހުން އެގައުމުގައި އެއް ދުވަހާ މިހާ ބޮޑަށް ކޭސްތައް އިތުރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެގައުމުގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ 477 މީހުންނަށެވެ. ކޭސްތައް ފެންނަ މިންވަރު އިތުރުވާން ފެށުމާއެކު އެގައުމަށް ކޮވިޑްގެ ހަތަރުވަނަ ރާޅެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ބިރުވެރިކަން ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަނީ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުންނާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކަންކަމަށް އެކަމުން ބުރުއަރާފާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ދެކުނު ކޮރެެއާގައި މިހާރުވެސް ވަނީ ވެކްސިން ޖެހުމުގައި ލަސްތަކެއް ދިމާވެފައެވެ. އެއީ ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން އެގައުމަށް ލިބެންޖެހޭ ވެކްސިން ޑޯޒްތައް ލިބުމުގައި ލަސްތަކެއް ދިމާވަމުންދާތީއެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާއިން ބުދަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ އެސްޓްރަޒެނިކާ ވެކްސިން އުމުރުން 60 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުންނަށް ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައިވާކަމަށެވެ. އެއީ އެސްޓްރަޒެނިކާ ވެކްސިނާ ގުޅޭގޮތުން އެންމެ ފަހުން ޔޫރަޕުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާތަކަށް ފަހުއެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާއިން ވަނީ އެގައުމުގައި ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން ވެކްސިން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަދީފައެވެ.

ކޭސްތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ދެން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިހާރުވެސް އެގައުމުގައި ހަތަރު މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްވެގެން އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ބޭއްވުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގައި މިހާތަނަށް ވަނީ 107،598 މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިފައެވެ. އަދި 1758 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް