ކ. މާލެ
|
5 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 19:31
ކަޒަކްސްތާން އަތުން ފްރާންސް މޮޅުވި މެޗުގެ ތެރެއިން އެންތަނީ މާޝިއަލް
ކަޒަކްސްތާން އަތުން ފްރާންސް މޮޅުވި މެޗުގެ ތެރެއިން އެންތަނީ މާޝިއަލް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
މާޝިއަލުގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވުން
މާޝިއަލަށް ސީޒަން ނިމުމުގެ ބިރު އެބައޮތް
 
މާޝިއަލުގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާ ސީރިއަސްކަން ވަނީ އެނގިފައި
 
ޔޫރޯގައިވެސް މާޝިއަލަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ

ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސް ފޯވާޑް އެންތަނީ މާޝިއަލަށް މި ސީޒަނުގެ ބާކީ ބައިގައި ނުކުޅެވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ބުނެފިއެވެ.

އުމުރުން 25 އަހަރުގެ މާޝިއަލުގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޔޫރަޕް ކޮލިފައިންގައި މިދިޔަ މާޗު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ކަޒަކްސްތާން އަތުން 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ފްރާންސް މޮޅުވި މެޗުގައެވެ. އެގޮތުން އެ މެޗުގެ 59 ވަނަ މިނެޓުގައި އަނިޔާއާ ގުޅިގެން މާޝިއަލް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި މެޗަށްފަހު ހެދި ޓެސްޓުތަކުން މާޝިއަލުގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާ ސީރިއަސްކަން ވަނީ އެނގިފައެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ބްރައިޓަން އަތުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވި މެޗަށްފަހު ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ސޯލްޝެއާ ވަނީ މާޝިއަލަށް މި ސީޒަނުގެ ބާކީ ބައިގައި ނުކުޅެވުމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި އެއީ އެ ޓީމަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަނިޔާގެ ސަބަބުން މާޝިއަލަށް ސީޒަން ނިމުމުގެ ބިރު އޮތްއިރު، ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައިވެސް މާޝިއަލަށް ނުކުޅެވޭނެއެވެ.

އަނިޔާގެ އިތުރު މައްސަލައެއް މާޝިއަލަށް ކުރިމަތިވިއިރު، މި ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅުގައިވެސް އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް ބައެއް މެޗުތަކެއް ގެއްލުނެވެ. އެގޮތުން މި ސީޒަނުގައި މާޝިއަލަށް އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައި ނުވާއިރު، ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު 22 މެޗުގައި އޭނާއަށް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ އެންމެ ހަތަރު ލަނޑެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް