ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 13:36
ރަޝިއާގެ ރައީސް ލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ލެޑްމިއަރ ޕުޓިން
އޭޕީ
ރަޝިއާގެ ކޮވިޑް ހާލަތު
ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރަޝިއާއަށް ހާޑް އިމިއުނިޓީ ލިބޭނެ - ޕުޓިން
 
ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަނީ އަޅާފައި
 
ކޮވިޑް ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ދަނީ ހަލުވި ކަމާއެކު ކުރިއަށް
 
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރަޝިއާ ގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އުވާލެވޭނެ

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރަޝިއާއަށް ހާޑް އިމިއުނިޓީ ލިބޭނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕުޓިން ވަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރަޝިއާގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އުވާލެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާ އިރު، އެގައުމުގައި ކޮވިޑް ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ދަނީ ހަލުވި ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ޕުޓިން ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް މަރޗް މަހު ޖައްސަވާފައިވާއިރު، ޕުޓިން ޖައްސަވާފައި ވަނީ ކޮން ވެކްސިނެއްކަން ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ޕުޓިން ވަނީ ވެކްސިން ޖެއްސެވުމުން ކުޑަކޮށް ސައިޑް އިފެކްޓްސް ކުރިމަތިވިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރަޝިއާއިން މިހާތަނަށް 4.5 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، 4.3 މިލިއަން މީހުންނަށް ވަނީ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ވެކްސިންގެ 10.6 މިލިއަން ޑޯޒް އެގައުމުގައި ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ރަޝިއާއިން ދަނީ އެގައުމުން އުފެއްދި ސްޕަޓްނިކް ވީ ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
13%
50%
13%
13%
0%
13%
ކޮމެންޓް