ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 18:43
ފެލިވަރު
ފެލިވަރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ފެލިވަރު މޮނިޓަރިންގ
މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި އޮތްނަމަވެސް މިފްކޯގެ އުފެއްދުންތައް މެދުނުކެނޑި ލިބޭނެ - މިފްކޯ
 
ކުރިއަށް އޮތް 3 މަހު، ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް މަސްދަޅު ސަޕްލައި ކުރެވޭނެ
 
ފެލިވަރުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ކުރިއަށްދާތީ މިވަގުތަށް ފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތް އޮތީ މަޑުޖައްސާލާފައި
 
ފެލިަރަށް މަސް ގަންނަމުންދަނީ ބަނދަރުގައި ބޯޓު ބާއްވައިގެން ކަމުން މިކަންކަން ހަމަ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާނެ
 
މަސްވެރިންނަށް މަސްކިރުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް ހަމަކެހިފައި، މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި އޮތުމުން މި އޮޕަރޭޝަނަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި އޮތްނަމަވެސް މިފްކޯގެ އުފެއްދުންތައް މެދުނުކެނޑި ލިބޭނެ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

މިފްކޯއިން ބުނީ، ފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތް މިވަގުތު މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެޗްޕީއޭގެ ޓީމަކުން މިވަގުތު ފެލިވަރުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެޓީމުގެ އެސެސްމެންޓް ނިމުމުން ފްކްޓަރީގެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށޭނެ ކަމަށެވެ. ފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައި އޮތް ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް 3 މަހު ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް މަސްދަޅު ސަޕްލައި ކުރެވޭވަރަށް ސްޓޮކް އެބަހުރިކަމަށް މިފްކޯއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިފްކޯއިން ބުނީ ފެލިވަރުން ކޮވިޑް-19އަށް 66 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާ ގުޅިގެން އެ ރަށް މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި އޮތްނަމަވެސް މަސްވެރިންނަށް މަސްކިރުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، މޮނިޓަރިން ހާލަތުގައި އޮތުމުން މި އޮޕަރޭޝަނަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ފެލިވަރަށް މަސް ގަންނަމުންދަނީ ބަނދަރުގައި ބޯޓު ބާއްވައިގެން ކަމުން މިކަންކަން ހަމަ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި، ފެލިވަރު ބަނދަރުން ދޯނިތަކަށް ތެލާއި އައިސް ލިބޭނެ އިންތިޒާމުވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މާރިޗް 24ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފެލިވަރު މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވާއިރު، ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނަށް ފެލިވަރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ހުރިހާ އެންމެންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް މިފްކޯއިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިފްކޯއިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ސައިޓްތަކެއްގައިވެސް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް