ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 12:44
ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޒަބީ އަލޮންސޯ
ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޒަބީ އަލޮންސޯ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
މޮންޗެންގްލަޑްބަކާ އަލޮންސޯ ހަވާލުވުން
މޮންޗެންގްލަޑްބަކުގެ ކޯޗުކަމާ އަލޮންސޯ ހަވާލުވަނީ
 
އަލޮންސޯއަށް ތިން އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
އަލޮންސޯ އަންނަނީ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑުގެ ބީ ޓީމަށް އިރުޝާދުދެމުން

މި ސީޒަން ނިމުމުން ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ މޮންޗެންގްލަޑްބަކުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވާން ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޒަބީ އަލޮންސޯ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިހާރު އުމުރުން 39 އަހަރުގެ އަލޮންސޯ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލީ 2017 ވަނަ އަހަރެވެ. އެއަށްފަހު 2018 ވަނަ އަހަރު ޔުއެފާގެ އެލީޓް ކޯޗިންގ ކޯސް އަލޮންސޯ ހެދިއިރު، އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ އިރުޝާދުދީފައިވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ 14 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާ އަންނަނީ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑުގެ ބީ ޓީމަށް އިރުޝާދުދެމުންނެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މޮންޗެންގްލަޑްބަކުން ވަނީ ދާދި ފަހުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި މާކޯ ރޯސްގެ އެއްބަސްވުން މި ސީޒަނުގެ ނިމުމުން އުވާލަން ނިންމާފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ބަދަލުގައި އަންނަ ސީޒަނުގައި މޮންޗެންގްލަޑްބަކާ ހަވާލުވާން އަލޮންސޯ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އަދި އަލޮންސޯއަށް ތިން އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ދިނުމަށް މޮންޗެންގްލަޑްބަކުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ލިވަޕޫލާއި، ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެ، ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ އަލޮންސޯ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑުގެ ބީ ޓީމަށް މިހާރު އިރުޝާދުދެމުން އަންނައިރު، އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް މިހާތަނަށް 47 މެޗުގައި ކޯޗުކަން ކޮށްދީފައެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން 23 މެޗުން އެ ޓީމު ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް