ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2021 | ބުދަ 18:51
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑޮނީ ވެން ޑަ ބީކް
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑޮނީ ވެން ޑަ ބީކް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުނައިޓެޑުގައި ވެން ޑަ ބީކުގެ ކުރިމަގު
ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަން ވެން ޑަ ބީކް ބޭނުންވޭ
 
ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނިގެން ވެން ޑަ ބީކް ކުޅެފައިވަނީ އެންމެ ދެ މެޗު
 
ފުރުޞަތު ނުލިބޭތީ މި ސީޒަން ނިމުމުން ވެން ޑަ ބީކް ކުލަބު ބަދަލުކުރާނެ

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަން ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑޮނީ ވެން ޑަ ބީކް ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ވެން ޑަ ބީކް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު 35 މިލިޔަން ޕައުންޑުގެ އަގަކަށެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑާއެކު ފަސް އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައެވެ. އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް ވެން ޑަ ބީކް ޔުނައިޓެޑުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ.

މީގެ ކުރިން އަޔަކްސްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ވެން ޑަ ބީކް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވި ނަމަވެސް، ޔުނައިޓެޑުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން އޭނާއަށް މާ ގިނަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް އޭނާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެދީފައިވަނީ އެންމެ 26 މެޗެވެ. މީގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 13 މެޗު އޭނާ ކުޅެފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ހިމެނިގެން އޭނާ ކުޅެފައިވަނީ އެންމެ ދެ މެޗެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ޔުނައިޓެޑުގައި ޖާޒީގައި ވެން ޑަ ބީކަށް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ އެންމެ ލަނޑެކެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ސީޒަން ނިމުމުން ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަން ވެން ޑަ ބީކް ބޭނުންވެއެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މި ސީޒަން ނިމުމުގެ ކުރިން ޔުނައިޓެޑުގެ އެގްޒެކުޓިވް ވައިސް ޗެއާމަން އެޑް ވުޑްވާޑާއެކު ވެން ޑަ ބީކް މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށްވެސް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑް ދޫކޮށްލަން ވެން ޑަ ބީކް ބޭނުންވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނިއިރު، މީގެ ކުރިން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ވަނީ ޔުނައިޓެޑުގައި ވެން ޑަ ބީކް ހުރީ އުފަލުން ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެން ވެން ޑަ ބީކުވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވެން ޑަ ބީކް ކުޅޭ ޕޮޒިޝަނަށް ކުޅޭ ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއްވެސް އެ ޓީމުގައި އެބަތިބި ކަމަށްވެސް ސޯލްޝެއާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގްސްޓް މަހު އަޔަކްސް ދޫކޮށް ޔުނައިޓެޑަށް ވެން ޑަ ބީކް ބަދަލުވިއިރު، މީގެ ކުރިން އޭނާ ހޯދުމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާއިންވެސް ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގައި ވެން ޑަ ބީކަށް މިހާތަނަށް އެންމެ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނު ނަމަވެސް، މީގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ އަޔަކްސްގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން ވެން ޑަ ބީކަކީ އަޔަކްސްއިން 2018-2019 ވަނަ ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުޞަތު ހޯދި ޓީމުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އަދި އަޔަކްސްއަށް ކުޅެދިން 175 މެޗު 41 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ވެން ޑަ ބީކް ވަނީ އެ ޓީމާއެކު 2018-2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނެދަލެންޑްސް ލީގުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
80%
20%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް